Науково-методична робота

Оновлено: 20.05.2020Словник основних термінів і понять з дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
для студентів спеціальностей:
292 Міжнародні економічні відносини, 073 Менеджмент
ступеня вищої освіти «бакалавр»


Словник основних термінів і понять з "Мікроекономіки"
для студентів спеціальностей:
051 Економіка, 073 Менеджмент,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
072 Фінанси, банківська справа та страхування
ступеня вищої освіти «бакалавр»


Тематично-термінологічний словник з дисципліни "Національні моделі економічних систем"
для студентів спеціальності 051 Економіка,
ступеня вищої освіти «магістр»


Викладачі кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін: 

Для студентів спеціальності 051 "Економіка":
1. Глобальна економіка;
2. Сучасні економічні теорії;
3. Макроекономічна політика;
4. Мікроекономічний аналіз;
5. Макроекономічний аналіз;
6. Мікроекономіка;
7. Сучасна політична економія;
8. Теорія господарства;
9. Теорія міжнародної економіки;
10. Національні моделі економічних систем;
11. Міжнародна економіка;
12. Міжнародні фінанси;
13. Фінансова економіка;
14. Гроші і кредит;
15. Статистика;
16. Економічна компаративістика;
17. Історія економіки та економічної думки;
18. Економіко-математичні методи (економетрика);
19. Політична економія;
20. Соціальна політика;
21. Соціальна відповідальність;
22. Інституціональна економіка;
23. Логіка економічного розвитку.

Для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
1. Історія економіки та економічної думки;
2. Політична економія;
3. Регіональна економіка;
4. Правознавство;
5. Економіко-математичні методи та моделі;
6. Мікроекономіка;
7. Гроші і кредит;
8. Статистика;
9. Сучасні економічні теорії;
10. Міжнародна економіка
11. Глобальна економіка.

Для студентів спеціальності 073 "Менеджмент":
1. Право;
2. Історія економіки та економічної думки;
3. Політична економія;
4. Регіональна економіка;
5. Цивільне право;
6.Статистика;
7. Мікроекономіка;
8.Міжнародні економічні відносини;
9. Державне регулювання економіки;
10. Договірне право.