Склад

Оновлено: 17.02.2021

Професорсько-викладацький склад кафедри 

Орленко Олена Владиславівна - завідувач  кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу , професор, доктор економічних наук. 

Викладає дисципліни: Світовий туризм і готельне господарство; Стратегічний менеджмент;Фінансовий менеджмент; Міжнародний туризм; Бізнес планування.

 Корпоративна пошта:

https://orcid.org/0000-0002-3485-1642

https://scholar.google.ru/citations?user=4Rsz_zAAAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032027703&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8ca6fc36c9d57f1bd21cd8d9f0d5bfb6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857196151190%29&relpos=6&citeCnt=3&searchTerm=

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85090282992&origin=resultslist

 

 

 


Носова Ірина Олександрівнадоцент, кандидат педагогічних наук . 

Викладає дисципліни: Мерчендайзинг в ресторанному господарстві;  Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі; Основи курортної справи;  Культура готельно-ресторанної справи. 

Корпоративна пошта:

https://orcid.org/0000-0001-8855-2843

https://scholar.google.com.ua/citations?user=m6n-ke0AAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032027703&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=db6dc0f8b0b1081a56fec42015e3e06c&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857196150112%29&relpos=0&citeCnt=3&searchTerm=

 

 

 

 

Якимчук Дмитро Михайлович - доцент, кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: Інженерна графіка та обладнання громад; Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства; Інноваційні технології в готельному господарстві; Інноваційні технології в туризмі; Інраструктура готельно-ресторанного господарства; Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства; Товарознавство;Міжнародні стандарти якості в готельно-ресторанному бізнесу. Організація готельного господарства; Управління якістю продукції в готельно-ресторанному господарстві.

Корпоративна пошта:

http://orcid.org/0000-0002-6296-3190

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196151190

https://scholar.google.com.ua/citations?user=n0cu2a4AAAAJ&hl=uk

1.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032027703&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8ca6fc36c9d57f1bd21cd8d9f0d5bfb6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857196151190%29&relpos=6&citeCnt=3&searchTerm=

2.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064514936&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8ca6fc36c9d57f1bd21cd8d9f0d5bfb6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857196151190%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=

3.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042496576&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8ca6fc36c9d57f1bd21cd8d9f0d5bfb6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857196151190%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=

4.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055702131&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8ca6fc36c9d57f1bd21cd8d9f0d5bfb6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857196151190%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=

5.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070466887&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8ca6fc36c9d57f1bd21cd8d9f0d5bfb6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857196151190%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=

6.https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072733887&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8ca6fc36c9d57f1bd21cd8d9f0d5bfb6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857196151190%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

 

 

 

Бурак Валентина Генадіївна - доцент, кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: Основи кулінарної майстерності; Стандартизація, сертифікація і метрологія; Гігієна та санітарія в галузі гостинності; Технології продукції ресторанного господарства; Організація ресторанного господарства;Організація обслуговівання напоями;

Корпоративна пошта: VBurak@ksu.ks.ua

https://orcid.org/0000-0001-9085-9000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CBaFJnAAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200816800

1. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091940361&origin=resultslist

2. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85080127732&origin=resultslist

3. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070466887&origin=resultslist

4. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042496576&origin=resultslist

5. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85064514936&origin=resultslist

6. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063096662&origin=resultslist

 

 
Юрченко Віктор Володимирович доцент, кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: Регіональна економіка; Управління якістю туристичних послуг; Інноваційні технології в туризмі; Управління туристичних дестинаціями; Маркетинг готельно-рестораннго госпдарства; Сучасні маркетингові комунікації; Інраструктура туризму (дизайн туристино-рекреаційних комплексів); 

Корпоративна пошта: VYurchenko@ksu.ks.ua

 

https://orcid.org/0000-0003-0192-526X

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=fRBnzKBDFKQ


Яровий Вадим Федорович - доцент, доктор економічних наук.

Викладає дисципліни: Дозвіллєзнавство; Екскурсологія; Туризмологія; Туристичне діловодство; Туристична політика;  Екологічний (сільський) туризм; Договірне право; Право (правознавство та підприємницька діяльність).

Дисципліни, які викладає за сумісництвом на медичному факультеті: Організація та економіка у фармації; Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням); Менеджмент і маркетинг у фізичній реабілітації.

 Корпоративна пошта: 

 ResearcherID: C-3997-2019  https://publons.com/researcher/1790602/vadym-yarovyi/

 https://orcid.org/0000-0002-6157-9699

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=xclrQI0AAAAJ

профіль на порталі НБУВ – ID: 0036143, адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0036143

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/ChairGenengineerTraining/KhersonTravelling.aspx 

Certificate Як не пустити податки на вітер  


Макієнко Олексій Анатолійович - доцент, кандидат історичних наук.

Викладає дисципліни: туристичне краєзнавство, історія туризму, дозвіллєзнавство, рекреалогія, рекреаційна географія (світові рекреаційні ресурси), рекреаційні комплекси світу, культурно-пізнавальний туризм, спортивний туризм.

 Корпоративна пошта: OMakiienko@ksu.ks.ua

https://orcid.org/0000-0002-1198-4768

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=oYku8dkAAAAJ

 

 

 

 

 

 

 

Сидорович Єгор Сергійович - старший викладач, кандидат історичних наук.

Викладає дисципліни: Основи музейної справи;  Організація туризму; Молодіжний туризм. 

Корпоративна пошта: ESydorovych@ksu.ks.ua

https://orcid.org/0000-0002-1915-5446

https://scholar.google.com/citations?user=Z3yZOZgAAAAJ&hl

ResearcherID: AAC-3725-2019

 
 Василевська Яніна Валентинівнастарший викладач, кандидат географічних наук.

Викладає дисципліни: Конструктивна географія; Екологічний, (зелений) туризм; Геотуризм; Туристична картографія з основами топографії; Рекреаційні комплекси світу.
ВНУТРІШНІ СУМІСНИКИ

 

 

Синякова Катерина Миколаївна

Кандидат економічних наук

Викладає: Менеджмент (менеджмент в туризмі, комунікативний менеджмент); Менеджмент готельно-ресторанного господарства.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rlxvs4AAAAAJ&hl=uk

email: 

 

 

 

 

 


Мальчикова Дар'я Сергіївна 

доктор географічних наук, професор

професор кафедри 

Викладає: Географія туризму, Країнознавство.

Коло наукових інтересів: урбаністичний розвиток,

основи територіального планування

Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205164678

Web of Science: https://publons.com/researcher/1720494/daria-malchykova/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gtGlkZUAAAAJ&hl=en

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7197-8722

 

 

 ЗОВНІШНІ СУМІСНИКИ

 

Пластун Aнна Андріївна

 Заступник керуючого готелю  "Reikartz Оптіма Херсон"

Викладає: Організація готельного господарства; Управління якістю продукції в готельно-ресторанному господарстві.

 

 

 


Герасимова Юлія Олегівна – менеджер з міжнародного туризму в туристичному агентстві Tourmapa
Викладає дисципліни: Міжнародний туризм; 
E-mail: