Нормативна база

Оновлено: 12.02.2021

Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти у Херсонському державному університеті

Порядок створення та застосування індивідуального плану здобувача вищої освіти ХДУ

 Положення ХДУ про силабус навчальної дисципліни/освітньої компоненти

Положення про проведення практики здобувачів Херсонського державного університету

Порядок опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у ХДУ. 

Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти

Положення про організацію освітнього процесу

Положення_про_академічну_мобільність_здобувачів_вищої_освіти_ХДУ

Положення_про_організацію_освітнього_процесу_в_ХДУ

Порядок_оцінювання_результатів_навчання_здобувачів_вищої_освіти

Порядок_ХДУ_про_визнання_результатів_неформальної_та_інформальної

Порядок_оскарження_процедури_проведення_та_результатів_оцінювання

Повернутися до попередньої сторінки