Обов'язкові компоненти

Оновлено: 25.02.2021

ОК 1 Силабус Практична філософія

ОК 2 Силабус  Історія України та української культури

ОК 3 Силабус Українська мова

ОК 4 Силабус Безпека життєдільності

ОК 5_Силабус_Фізичне виховання

ОК 6 Силабус Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності

ОК 7 Силабус Академічна доброчесність

ОК 8 Силабус Теоретична економіка

ОК 9 Економіко-математичні методи та моделі у світогосп.процесах

ОК10 Силабус Менеджмент

ОК 11 Силабус Правове регулювання бізнесу

ОК 12 Силабус Маркетинг

ОК 13 Силабус Економіка підприємства

ОК 14 Силабус Іноземна мова

ОК15 Світовий туризм та готельне господарство 

ОК 16 Силабус Ділова іноземна мова

ОК 17 Силабус  Комунікативний менеджмент в індустрії гостинності

ОК 18 Силабус Організація готельного господарства

ОК 19 Силабус Організація ресторанного господарства

ОК 20 Силабус Організація бізнес-процесів в індустрії гостинності

ОК 21 Cилабус Рекреалогія

ОК 22 Силабус Туристичне краєзнавство

ОК 23 Силабус Географія туризму

ОК 24 Силабус Організація туризму

ОК 25 Cилабус Світові рекреаційні ресурси

ОК 26 Силабус Маркетинг в туристичній галузі

ОК 27 Силабус Міжнародний туризм 

ОК 28 Силабус Страхові технології в індустрії

 ОК 29 Курсові роботи з фахових дисциплін

Наскрізна  програма практики 

Програма Атестації екзамен за фахом
 

Повернутися до попереньої сторінки