Обов'язкові компоненти ОП Готельно-ресторанна справа

Оновлено: 26.02.2021

 

ОК1Силабус_Практична філософія.pdf (836.4 Kb)

ОК2 Силабус_Історія_України_та_української_культури.pdf (775.3 Kb)

ОК3 Силабус_Українська_мова.pdf (602 Kb)

ОК4 Силабус_Безпека_життєдіяльності.pdf (511.7 Kb)

ОК5 Силабус_Фізичне виховання.pdf (507.9 Kb)

ОК6 Силабус_Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності.pdf (484.6 Kb)

ОК7 Силабус_Академічна доброчесність.pdf (702.9 Kb)

ОК8 Силабус_Теоретична економіка.pdf (561.2 Kb)

ОК9 Силабус_Економіко-математичні методи та моделі у світогосп. процесах.pdf (469.6 Kb)

ОК10Силабус_Менеджмент.docx.pdf (664.3 Kb)

ОК11Силабус_Правове_регулювання_ведення_бізнесу.pdf (639.5 Kb)

ОК12 Силабус Маркетинг.pdf (527.2 Kb)

ОК13 Силабус_Економіка підприємства_.pdf (676.1 Kb)

ОК14 Силабус_Культура_готельно_ресторанної_справи.pdf (855.7 Kb)

ОК15Силабус_Основи_кулінарної_майстерності.pdf (1 Mb)

ОК16Силабус_Іноземна_мова_гот_рест_справа.pdf (686.5 Kb)

ОК17Силабус_Світовий_туризм_та_готельне_господарство.pdf (875.6 Kb)

ОК18 Силабус_Гігієна_і_санітарія_в_галузі.pdf (752.9 Kb)

ОК19Силабус_Товарознавство_та_контр_якості_прод_харчув.pdf (771.3 Kb)

ОК20 Силабус_Інформаційні технології в готельному ресторанному бізнесі.pdf (942.9 Kb)

ОК21Силабус_Стандартизація_сертифікація_і_метрологія.pdf (786 Kb)

ОК22 Силабус_Устаткування_закладів_готельно_ресторанного_господарства.pdf (880.3 Kb)

ОК23Силабус_Ділова_іноземна мова.pdf (617.3 Kb)

ОК24Силабус_Комунікативний_менеджмент_в_індустрії_гостинності.pdf (547.8 Kb)

ОК25Силабус_Організація_готельного_господарства.pdf (869.5 Kb)

ОК26Силабус_Організація_ресторанного_господарства.pdf (1 Mb)

ОК27 Силабус_Технологія_продукції_ресторанного_господарства.pdf (1 Mb)

ОК28Силабус_Проєктування_та_дизайн_об'єктів_готельно_ресторанного_господарства.pdf (863.7 Kb)

ОК29 Силабус_Організація_бізнес_процесів_в_індустрії_гостинності.pdf (547 Kb)

ОК30Силабус_Барна справа.pdf (777.7 Kb)

ОК31Силабус_Міжнародні_стандарти_якості.pdf (899 Kb)

ОК32 Методичні_вказівки_до_написання_курсових_робіт_.pdf (402.1 Kb)

ОК33 Навчальна практика.pdf (654 Kb)

ОК34_ОК35_НАСКРIЗНА_1_2_3_4_Переддимпломна_бакалавр.pdf (1 Mb)

ОК36_Програма_Атестації_Грс_за_фахом+Іноземна_мова_по_2017.pdf (1.2 Mb)