Освітньо-професійна програма (магістр) 262 "ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ"