Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет конференції