Силабуси ОП "Міжнародне право" (бакалавр)

Оновлено: 10.04.2021

Силабуси ОП "Міжнародне право" 2020

 

 ОК1 Практична філософія ОК11 Історія держави і права  ОК21 Порівняльне конституційне право  ОК31 Юридична техніка укладання договорів у міжнародному публічному та приватному праві
ОК2 Історія України та української культури ОК12 Країнознавство ОК22 Порівняльне адміністративне право та процес ОК32 Порівняльне підриємницьке право
ОК3 Українська мова (за проф. спрямуванням)  ОК13 Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності ОК23 Теорія міжнародних відносин  
ОК4 Іноземна мова (за проф. спрямуванням)  ОК14 Історія міжнародних відносин ОК24 Міжнародне приватне право  
ОК5 БЖД ОК15 Судові системи і порівняльне судове право ОК25 Право Європейського Союзу ОК33 Методичні рекомендації до курсових робіт 
ОК6 Теорія перекладу ОК16 Правові системи сучасності ОК26 Порівняльне кримінальне право та процес ОК34 Робоча програма навчальної практики ІІ курс
ОК7 Фізичне виховання ОК17 Порівняльне цивільне право та процес ОК27 Міжнародні відносини та світова політика ОК34 Робоча програма навчальної практики ІІІ курс
ОК8 Історія міжнародного права ОК18 Міжнародне публічне право ОК28 Порівняльне трудове та соціальне право ОК35 Робоча програма виробничої практики ІV курс
ОК9 Теорія держави і права ОК19 Академічна доброчесність ОК29 Міжнародні економічні відносини та економічне право ОК36 Робоча програма переддипломної практики ІV курс
ОК10 Римське право ОК20 Міжнародна інформація та інформаційне право ОК30 Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини ОК37 Методичні рекомендації до кваліфікаційних робіт