Аспіранту

Оновлено: 17.06.2021

На факультеті бізнесу і права проводиться підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі зі спеціальності :

  • 051 Економіка (Наказ МОН України №707 від 23.06.2016 про отримання ліцензії для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні  за спеціальністю).

 Гарант ОНП - доктор економічних наук наук, професор Мохненко Андрій Сергійович

Наказ PhD Економіка.pdf

Заява про акредитацію освітньої програми Економіка.pdf 

Відомості про самооцінювання освітньої програми Економіка.pdf