Оновлено: 14.04.2021

Силабуси обов'язкових компонент освітньої програми 292 "Міжнародні економічні відносини" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

ОК1 Практична філософія

ОК2 Історія України та української культури

ОК3 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК4 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист) та еконологічна безпека

ОК5 Фізичне виховання

ОК6 Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності 

ОК7 Академічна доброчесність

ОК8 Теоретична економіка 

ОК9 Сталий розвиток 

ОК10 Економіко-математичні методи та моделі у світогосподарських процесах 

ОК11 Макроекономіка 

ОК12 Правове регулювання ведення бізнесу (за профілем спрямування)

ОК13 Менеджмент

ОК14 Мікроекономіка

ОК15 Міжнародний маркетинг

ОК16 Статистика зовнішньо-економічної діяльності 

ОК17 Економіка підприємства та міжнародних компаній 

ОК18 Облік і аудит в міжнароднному бізнесі 

ОК19 Міжнародний економічний аналіз 

ОК20 Міжнародна логістика 

ОК21 Країнознавство 

ОК22 Іноземна мова (за профілем спрямування)

ОК23 Теорія міжнародних відносин 

ОК24 Історія міжнародних відносин 

ОК25 Фінанси, гроші та кредит

ОК26 Міжнародні відносини та світова політика 

ОК27 Світова економіка 

ОК28 Кон'юктура міжнародних ринків

ОК29 Діловий протокол та ведення переговорів 

ОК30 Міжнародні економічні відносини 

ОК31 Міжнародна економічна діяльність України

ОК32 Практикум з фахового перекладу 

ОК34 Моделювання бізнес-процесів в зовнішньоекономічній діяльності 

ОК35 Документування зовнішньоекономічної діяльності (іноземною)

ОК36 Курсові роботи з фахових дисциплін 

Наскрізна програма з практики 

Атестація здобувачів вищої освіти