Професорсько-викладацький склад кафедри

Оновлено: 19.03.2021

 

 
Ушкаренко Юлія Вікторівна -
доктор економічних наук, професор
завідувачка кафедри
email:
Scopus
Orcid
Google Scholar
 
Соловйов Андрій Ігорович 
-  доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри
декан факультету бізнесу і права
email: 
Google Scholar
   
Тюхтенко Наталія Анатоліївна 
- доктор економічних наук,
професор кафедри
email: 
Google Scholar
 

Шашкова Ніна Ігорівна
- доктор економічних наук,
професор кафедри
email: 
Scopus
Google Scholar
 
Макаренко Сергій Миколайович
- кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри,
email:
Google Scholar
Синякова Катерина Миколаївна 
– кандидат економічних наук,
доцент кафедри
email: 
Google Scholar

Євтухова Світлана Миколаївна
- кандидат економічних наук, доцент
email: 
Google Scholar
Казакова Тетяна Сергіївна-
кандидат економічних наук,
доцент кафедри
email: 
Google Scholar
   
Гурова Вікторія Олександрівна -
кандидат економічних наук, доцент
email:
Orcid
Google Scholar
Чмут Анна Володимирівна -
кандидат економічних наук, 
старший викладач
email:
Orcid 
Google Scholar
 
Грицина Владислав Володимирович - 
асистент
email:
Orcid
Google Scholar
 
Осадчий Олексій Дмитрович -   
 кандидат економічних наук, 
доцент
email:
Orcid
Google Scholar

 

 Внутрішні сумісники:

Осипенко Наталія Олександрівна - старший лаборант кафедри

Зовнішні сумісники:

Лагойський Артем Олексійович - старший викладач кафедри