Новий Модуль Документ

Оновлено: 03.12.2020

План роботи проблемної групи
«Актуальні проблеми світової і національної економіки»
 
Обґрунтування: проблемна група «Актуальні проблеми світової і національної економіки» покликана вивчити закономірності та особливості функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн, систему державного регулювання національної економіки, зміст і форми проведення інвестиційної, фінансової, кредитно-грошової, бюджетно-податкової, антимонопольної, зовнішньоекономічної політики; проаналізувати стратегічні альтернативи національної економіки, види макроекономічних стратегій; дослідити  структуру та сучасні напрямки розвитку світової економіки, роль і значення України в системі світогосподарських процесів. 
Склад проблемної групи
Бєлка В.
Білоусов А.
Бутівчак  К.
Верлата К.
Гончаренко С.
Зеленський М.
Карпенко Г.
Каур А.
Марковець
Мельник С.
Победря О.
Софяник К.
Ульченко В.
Камбурова Ю.
Трускавецький Д.
Руденко О.
 
План науково-дослідної роботи членів проблемної групи
 
Назва заходу
Термін виконання
Відповідальний
2017-2018 н.р.
1.
Залучити студентів I,  ІІІ, IV, V, VI курсів до наукових досліджень кафедри
Вересень
Ушкаренко Ю.В.
2.
Сформувати склад проблемної групи
Вересень-жовтень
Ушкаренко Ю.В.
3.
Настановче засідання науково-дослідної групи.
Жовтень
Ушкаренко Ю.В.
4.
Бесіда про специфіку наукової доповіді.
Листопад
 
Ушкаренко Ю.В.
5.
Підтримувати тісні зв’язки з бібліотекою університету, ознайомлювати членів проблемної групи з новими надходженнями з актуальних питань функціонування світової і національної економіки
 
Протягом року
 
Ушкаренко Ю.В.
6.
Підготувати до захисту 8 випускних робіт рівня вищої освіти «магістр»:
- Стан та напрями зміцнення продовольчої безпеки України
Вересень-грудень
Бутівчак  К.
Карпенко Г.
Каур А.
7.
Підготувати до захисту 4 випускні роботи рівня вищої освіти «бакалавр»
 
Протягом року
Бєлка В.
Верлата К.
Марковець А.
Ульченко В.
8.
Підготувати до захисту 3 курсові роботи студентів ІІІ курсу
Протягом року
Білоусов А.
Мельник С.
Победря О.
9.
Підготувати до захисту 4 курсові роботи студентів IV курсу
Протягом року
Бєлка В.
Верлата К.
Марковець А.
Ульченко В.
10.
Підготовка текстів науково-дослідних робіт.
Протягом року
Марковець А.
Ульченко В.
11.
Щомісячні консультації студентів щодо виконання
досліджень.
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
12.
Залучити членів проблемної групи до участі в міжнародній науково-практичній конференції та всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції , яка проходить в Херсонському державному університеті
 
 
Протягом року
 
 
Ушкаренко Ю.В.
13.
Публікація студентських наукових статей у наукових виданнях (зокрема, фахових)
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
14.
Підготувати наукову роботу на Всеукраїнський конкурс студентських робіт
Березень
Чмут А.В.
2018-2019 н.р.
1.
Настановче засідання науково-дослідної групи.
Вересень
 
Ушкаренко Ю.В.
 
2.
Підтримувати тісні зв’язки з бібліотекою університету, ознайомлювати з новими надходженнями з актуальних питань світової і національної економіки
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
3.
Підготувати до захисту 2 випускні роботи рівня вищої освіти «магістр»:
Протягом року
Гончаренко С.
Зеленський М.
4.
Підготувати до захисту 3 випускні роботи рівня вищої освіти «бакалавр»
Протягом року
Білоусов А.
Мельник С.
Победря О.
5.
Підготувати до захисту 11 курсових робіт студентів ІІІ курсу
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
6.
Підготувати до захисту 11 курсових робіт студентів ІІ курсу
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
7.
Підготувати до захисту 3 курсові роботи студентів IV курсу
Протягом року
Білоусов А.
Мельник С.
Победря О.
8.
Підготовка текстів науково-дослідних робіт.
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
9.
Щомісячні консультації студентів щодо виконання
досліджень.
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
10.
Залучити членів проблемної групи до участі  в наукових конференціях, що проходять на факультеті економіки і менеджменту Херсонського державного університету та в інших вузах
 
Протягом року
 
Ушкаренко Ю.В.
11.
Публікація студентських наукових статей у наукових виданнях (зокрема, фахових)
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.,
Марковець А.,
Зеленський М.,
Гридасов В.
12.
Підготувати наукову роботу на Всеукраїнський конкурс студентських робіт
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.,
Зеленський М.
2019-2020 н.р.
1.
Настановче засідання науково-дослідної групи.
Вересень
Ушкаренко Ю.В.
 
Підтримувати тісні зв’язки з бібліотекою університету, ознайомлювати з новими надходженнями з  актуальних питань функціонування світової і національної економіки
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
2.
Підготувати до захисту 4 випускних робіт рівня вищої освіти «магістр»:
Протягом року
Білоусов А.,Грудковська Я.,Нікішенко В.,Чорноіваненко В.
3.
Підготувати до захисту 7 випускних робіт рівня вищої освіти «бакалавр»
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.,члени проблемної групи
4.
Підготувати до захисту 10 курсових робіт студентів ІІІ курсу
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
5.
Підготувати до захисту 7 курсових робіт студентів IV курсу
Грудень
Ушкаренко Ю.В.
6.
Підготовка текстів науково-дослідних робіт.
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
7.
Щомісячні консультації студентів щодо виконаннядосліджень.
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
8.
Залучити членів проблемної групи до участі  в наукових конференціях, що проходять на факультеті економіки і менеджменту Херсонського державного університету та в інших вузах
Протягом року
Ушкаренко Ю.В.
9.
Підготувати наукову роботу на Всеукраїнський конкурс студентських робіт
Грудень-лютий
Ушкаренко Ю.В.,Камбурова Ю.І.