Новий Модуль Документ

Оновлено: 01.02.2021

План роботи проблемної групи
«Удосконалення системи управління потенціалом суб’єктів господарювання в умовах нестабільного бізнес-середовища»
Науковий керівник - к.е.н. доцент Макаренко С.М. 
Назва заходу
2020-2021 н.р.
Термін виконання
Відповідальні виконавці
1.
Залучити студентів до наукових досліджень кафедри
вересень
Макаренко С.М.
2.
Сформувати склад проблемної групи
вересень
Макаренко С.М.
3.
Підготувати до захисту
3 кваліфікаційні роботи (проєкта)
СВО «бакалавр»
протягом н.р.
Макаренко С.М., Фесенко К.,
Сидоренко А.,
Фурсік В.
4.
Підготувати до захисту
2 кваліфікаційні роботи (проєкта) СВО «магістр»
протягом н.р.
Макаренко С.М.,
Кравченко О.,
Кіхтенко О.
5.
Підготувати до захисту 5 курсових робіт
протягом н.р.
Макаренко С.М., Фесенко К.,
Сидоренко А.,
Фурсик В.,
Кулікова В.,
Ляшенко Д.
6.
Прийняти участь у Міжнародних науково-практичних конференціях
протягом н.р.
Макаренко С.М.,
Кравчкенко О.,
Фесенко К.,
Сидоренко А.,
Фурсик В.
7.
Опублікувати наукові праці у фахових виданнях з економіки і менеджменту
протягом н.р.
Макаренко С.М.,
Фесенко К.,
Сидоренко А.