Оновлено: 19.03.2021

СВО БАКАЛАВР

Економіко-математичні методи та моделі у світогосподарських процесах
Теоретична економіка
Сталий розвиток
Професійна етика 
Історія економіки та економічної думки
 
Макроекономічна політика
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Податковий менеджмент
Сучасна валютна система 
Національна економіка
Господарське законодавство
Мікроекономіка
Маркетинг 
Правові основи підприємницької діяльності
Економічна теорія 
Страхування
Менеджмент і адміністрування 
Банківський менеджмент (спец.курс)


Статистика/ Теоретична статистика 
Міжнародні відносини та світова політика
Державне та регіональне управління
Цивільне право
Страхування
Менеджмент
Менеджмент і адміністрування (ІІІ)
Інвестиційний менеджмент
Економічна статистика 
Управління бізнесом
Логістика
Інвестиційний менеджмент


Міжнародні економічні відносини 
Управлінські рішення
Менеджмент і адміністрування
Логістика
Логістика в туризмі
Конфліктологія
Організація праці менеджера: Основи управлінського консультування
Організація праці менеджера: Офісний менеджмент
Антикризове управління 
Ситуаційний менеджмент
Conflict Management
Господарське законодавство зарубіжних країн
Страхування
Міжнародна інвестиційна діяльність
Міжнародна економіка 
Організація виробництва
Глобальний менеджмент 
Міжнародні організації
Управління людськими ресурсами
Публічна політика
Страхування 
Міжнародний страховий бізнес
Паблік рилейшнз

СВО МАГІСТР

Менеджмент персоналу
Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку
Глобальна економіка
Гостьові курси (Етика державного службовця ) 
Конституція та врядування
Соціальна відповідальність  
Управління фінансами підприємств та організацій 

Соціальний менеджмент 
Логістичний менеджмент
Менеджмент організацій 
Інформаційна політика та електронне врядування
Інформаційні системи в менеджменті
Державна регіональна політика та територіальна оранізація влади в Україні
Організація і планування бізнесу

Оновлено: 03.03.2021

РОБОЧІ ПРОГРАМИ