051 Економіка

Оновлено: 19.03.2021

Вибіркові компоненти освітньої програми "Економіка" 
(Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

2-й рік навчання

Економіка та бізнес / Електронна комерція 

Правові основи підприємницької діяльності / Економічний аналіз 

4 рік навчання

Економічна безпека підприємства / Соціально-економічна безпека 

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання / Оподаткування корпорацій 

Податкова система / Фінансова діяльність суб'єктів міжнародного підприємництва 

 

Вибіркові компоненти освітньої програми "Економіка" 
(Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Стратегічне управління підприємством  / Макроекономічне оцінювання 

Управління проектами / Управлінська економіка  / Теорії міжнародної економіки  / Облік і фнансова звітність за міжнародними стандартами 

Конкурентоспроможність підприємства / Інституціональна економіка Правове регулювання економіки Стратегія бізнесу та ціноутворення 

073 Менеджмент

Оновлено: 07.10.2020

Вибіркові компоненти освітньої програми "Менеджмент" 

(Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

2-й рік навчання

Податковий менеджмент / Організація і нормування праці 

Креативний менеджмент / Основи лідерства 

3-й рік навчання

Цивільне право / Трудове право

Інвестиційний менеджмент / Управління інвестиційним портфелем 

Аналітичне забезпечення управління бізнесом / Оцінювання управлінської діяльності 

Стратегічний маркетингОрганізація праці менеджера

Управління бізнесом / Комунікативний менеджмент

4 рік навчання

Управлінські рішення / Психологія управління

Конфліктологія / Міжнародна інвестиційна діяльність

Ситуаційний менеджмент / Управління поведінкою персоналу

Ризик менеджмент у страхуванні / Страхування 

Контролінг / Менеджмент знань

Паблік рилейшнз / Рекламний менеджмент

Організаційна поведінка / Антикризове управління

Технологічний менеджмент / Стандартизація і сертифікація

Організація праці менеджера: Офісний менеджмент / Рекламний менеджмент

Організація праці менеджера: Основи управлінського консультування  / Управління інноваційними проектами

Комунікативний менеджментМетоди прийняття управлінських рішень 

Економіка праці й соціально-трудові відносини  / Банківський менеджмент

 

Вибіркові компоненти освітньої програми "Менеджмент" 
(Другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Організація і планування бізнесу
Освітні технології
Правові засади галузі охорони здоров'я

Публічне управління та адміністрування / 
Техніка управлінської діяльності керівника закладу освіти
Державна і регіональна політика в галузі охорони здоров’я

Корпоративне управління / 
Управління навчальною та виховною діяльністюУправління закладом охорони здоров'я

292 Міжнародні економічні відносини

Оновлено: 07.10.2020

Вибіркові компоненти освітньої програми

"Міжнародні економічні відносини" 
(Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

2-й рік навчання

Практична риторика / Основи публічного виступу 

3-й рік навчання

Статистика зовнішньоекономічної діяльності / Економічна статистика 

Міжнародні відносини та світова політика / Сучасні економічні системи 

Фондовий ринок / Валютні операції 

Міжнародна логістика / Логістика 

4 рік навчання

Етика міжнародного бізнесу / Діловий етикет  

Міжнародні ринки ресурсів  / Міжнародна тогівля 

Митне регулювання / Митна справа 

Міжнародний страховий бізнес / Страхування 

Міжнародний банківський бізнес  / Банківська справа 

Транснаціональні корпорації / Міжнародні організації 

Міжнародна інвестиційна діяльність / Управління інвестиційними проектами 

Міжнародні контракти та договірне право / Господарське закондавство зарубіжних країн 

281 Публічне управління та адміністрування