Партнери кафедри

Оновлено: 31.10.2015

ПАРТНЕРИ КАФЕДРИ

- Київський національний університет імені Т. Шевченка;

- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

- Одеський національний університеті ім. І.І. Мечникова.

- Одеський національний економічний університет;

- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

- Донецький національний університет;

- Херсонський економіко-правовий інститут;

- Херсонський національний технічний університет;

- Національна академія аграрних наук України;

- Херсонська торговельно-промислова палата;

- Головне управління Міністрерства доходів і зборів у Херсонській області.