Загальна інформація

Оновлено: 16.09.2020

 

Кафедра: Кафедра фінансів, обліку та підприємництва
Посада: заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри
Вчене звання: -
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

 

За базовою освітою - економіст. У 2006 році закінчила економіко-юридичний  факультет Херсонського державного університету.

З 2003 року працювала на кафедрі економіки підприємства ХДУ старшим лаборантом.

3 2006 року по 2009 рік працювала на кафедрі економіки підприємства викладачем.

З 2009 року по 2011  рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2011 року по 2015 рік працювала на кафедрі економіки підприємства ХДУ старшим викладачем.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Управління господарськими ризиками в контексті забезпечення збалансованого економічного зростання підприємства".

З 2015 року працює на  посаді доцента.

 

Контакти

Кафедра фінансів, обліку та підприємництва
Вн. тел.: 231
Email:

Кількість відвідувань