Наукова діяльність

Оновлено: 28.09.2016

Публікації в наукових фахових виданнях: 

  1. Петренко В.С. Проблеми та напрями державного регулювання функціонування та розвитку насінницьких підприємств на ринку олійних культур / В.С. Петренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії – Полтава: ПДАА, 2011. – Вип. 2. – Т.2. – C. 198–202
  2. Петренко В.С. Організаційні аспекти розвитку підприємств у системі насінництва олійних культур / В.С. Петренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії – Полтава : ПДАА. – 2012. – Вип. 1 (4) – Т. 2. – C. 237–242
  3. Петренко В.С. Шляхи розвитку селенгу та лізингу в аграрних підприємствах України / В.С.Петренко, А.С. Карнаушенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – Одеса : – 2013. – Вип. 4/2 – Т. 18. – С. 31-34.
  4. Петренко В.С. Аналіз організації фінансування вітчизняної системи насінницьких підприємств / В.С. Петренко // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2012. – Вип. № 80. – С. 45–51
  5. Петренко В.С. Розвиток фінансування аграрних підприємств в Херсонській області / В.С. Петренко, А.С. Карнаушенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – Одеса : – 2014. – Вип. 1/1 – Т. 19. – С. 171-174.
  6. Петренко В.С. Організаційні аспекти розвитку підприємств у системі насінництва олійних культур / В.С. Петренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії – Полтава : ПДАА. – 2012. – Вип. 1 (4) – Т. 2. – C. 237–242.

 Навчальний посібник:

1.  Петренко В.С. Управління виробництвом насіння олійних культур Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. / В.Петренко, М.Мельничук, Л. Мармуль, Л. Усаченко// Навч.-наук. ін-т післядипл. освіти.– Херсон : Грінь Д. С., 2014.– 202 с.

 Публікації в міжнародних виданнях:

1. Петренко В.С. Регулювання інноваційної діяльності підприємств України [Текст] / В.С. Петренко //   «Tehnologii educaționale inovatoare: experiența internațională și punerea sa în aplicare în formarea specialiștilor în economie și management», stagiului științific și educațional internațional (2016 ; hișinău tagiului științific și educațional internațional « ehnologii educaționale inovatoare: experiența internațională și punerea sa în aplicare în formarea specialiștilor în economie și management», 28 martie – 2 aprilie 2016, hișinău com org : lian (președinte et al – hișinău : n , 2016 ( ditura niversitate de stat din oldova – 23-28 P.

Публікації за результатами участі у конференціях:

  1.  Петренко В.С Рефінансування комерційних банків / В.С. Петренко, Т.А.Козубенко // «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування»: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичній Інтернет- конференції, 25-26 листопада 2015 року. – Херсон: РВВЦ „Колос”:– 2015. – С. 182-184
  2. Петренко В.С. Аутсорсинг та аутстафінг як основні стратегії механізму управління спільним підприємством / В.С. Петренко // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22 квітня 2016 р. – Херсон: – 2016. – С. 157-160. Режим доступу: http://www.kspu.edu/About /Faculty/FEconLaw/ Konference_Actual_problem_of_economic_growth.

 

Публікації в інших виданнях:

 

  1. Петренко В.С. Теоретичні та методологічні аспекти грошових потоків на підприємстві / В.С. Петренко, Д. С. Кузнецова // Молодий вчений. — 2016. — №5, С 123-126

 

Кількість відвідувань