Міжнародне співробітництво

Оновлено: 28.09.2016

Міжнародне співробітництво на факультеті економіки і менеджменту реалізується у вигляді довгострокових програм і проєктів освітнього, наукового та виховного спрямування. Робота  вгалузі міжнародних зв'язків проводиться за такими напрямками

- розширення співробітництва з закордонними вищими навчальними закладами, науковими та дослідницькими центрами, урядовими/неурядовими установами, асоціаціями, фондами, суспільними організаціями;

- підготовка й укладання угод про наукове, академічне та культурне співробітництво з іноземними вищими навчальними закладами й міжнародними організаціями;

- розробка та сприяння реалізації міжнародних проєктів у сфері науки та освіти, залучення коштів міжнародних фондів та організацій для фінансування проєктів;

- забезпечення викладачів і студентів інформаційними матеріалами про міжнародні форуми, конференції, семінари, презентації, виставки;

- сприяння проведенню заходів міжнародних культурних центрів на базі університету;

- сприяння академічній мобільності студентів, аспірантів та викладачів університету;

- запрошення іноземних вчених і викладачів для проведення лекцій та майстер-класів,  участі в наукових конференціях тощо.

Міжнародне співробітництво