Науково-дослідна лабораторія "Регіональний центр прогнозно-планових ініціатив"

Оновлено: 20.04.2020

ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОГНОЗНО-ПЛАНОВИХ ІНІЦІАТИВ»

Завданням лабораторії є:

а) створення умов для  партнерства і єдності інтересів господарюючих суб’єктів, суспільних організацій, органів державного управління у сфері розробки проєктів цільових, регіональних і галузевих програм розвитку;

б) взаємоузгодження прогностичної і планової діяльності органів державної влади, представників бізнесу і суб’єктів прийняття громадських рішень на основі плідної експертної співпраці;

в) розробка інформаційних баз даних оцінки багатофакторного інвестиційного і фінансового ризику;

г) формування альтернативних Урядовим програм розвитку галузей економіки, розробка прогнозів на основі експертної оцінки множини партикулярних (приватних) інтересів і стратегій господарювання;

 д) забезпечення інтеграції суспільних організацій, органів державного управління, господарюючих суб’єктів навколо проблеми консолідованих стратегій і рішень, які пропонується закладати у державні регіональні, цільові та галузеві програми розвитку;

е) використання результатів проведених досліджень та досвіду працівників лабораторії для підготовки економістів в сучасних умовах; наукове керівництво та консультування щодо виконання наукових досліджень в обсязі курсових та дипломних робіт студентів ХДУ, підготовка магістерських та кандидатських дисертацій у межах тематики науково-дослідних робіт лабораторії.

Основні напрямки роботи лабораторії.

Виходячи з необхідності створення розгалуженої мережі недержавних інституцій прогнозування в системі стратегічного планування, науково-дослідна лабораторія «Регіональний центр прогнозно-планових ініціатив» має стати сигнальним маяком, який інформує, що жодна програмна цільова або регіональна ініціатива не може бути впровадженою без широкого громадського обговорення та аналізу її альтернатив в системі «уряд-бізнес-суспільство». Звідси, напрямками роботи є:

-         моніторинг, динамічна експертна оцінка, аналіз умов соціально-економічного розвитку Херсонської області у контексті зведення локальних пріоритетів і партикулярних цілей розвитку суб’єктів системи прогнозування (органів державного управління, господарюючих суб’єктів, інвесторів, споживачів);

-         створення інформаційно-комунікаційної системи агрегування соціально-економічних та суспільних  цілей розвитку;

-         впровадження інтегрованої системи підтримки прогнозно-планових рішень як концептуальної бази системи фінансового прогнозування; 

-         проведення громадських і підприємницьких експертиз і слухань проєктів державних регіональних, цільових та галузевих програм розвитку в системі державного прогнозування і стратегічного планування;

-         розробка інтегрованої системи фінансового та інвестиційного прогнозування.

Новий Модуль Навігації