Конференції

Оновлено: 26.04.2016

Програма Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах» 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 22 КВІТНЯ 2016.pdf (1 Mb)

ЗБІРНИК КОНФЕРЕНЦІЇЇ 22 КВІТНЯ 2016.pdf (5.2 Mb)

Шановні колеги!

 

 Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні процеси економічного розвитку в сучасних умовах» яка відбудеться 22 квітня 2016 року на базі факультету економіки і менеджменту Херсонського державного університету.

zaproshennya.doc (375 Kb)

Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні"Дата проведення: 10-11 грудня, м. Херсон

 обов’язкове видання збірника тез та надання сертифікату учасника

 
ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ЗАГРУЗИТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ЗАПОВНИТИ ON-LINE ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 Організаційний  комітет:

 

Федяєва В.Л. – д.п.н., професор, заслужений працівник освіти України, проректор з наукової роботи;

Шапошников К.С. – д.е.н.,  професор, декан факультету економіки і менеджменту, голова Херсонського обласного осередку Всеукраїнської асоціації політичної економії

Демченко О.Г. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії

Станкевич Ю.Ю. - к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри економічної теорії

Соловйова Н.І. – д.е.н., професор кафедри менеджменту і адміністрування;

Федяєва М.С. - старший викладач кафедри економічної теорії, заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування;

Римантас Сташис – PhD, професор економіки, завідувач кафедри менеджменту Клайпедського університету, Литва;

Едвін Португал –  PhD, професор економіки державного університету штату Нью-Йорку у Потсдамі, США;

 

Мета науково-практичної конференції:
Залучення вчених економістів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

До участі у конференції запрошуються:
Студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з економіки та фінансів, підприємці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

 В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:
1. Сучасні економічні теорії.
2. Глобальна економіка та міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та трансформація управління національним господарством.
4. Управління змінами.
5. Управління знаннями.
6. Економіка підприємства та корпоративне управління: сучасні трансформаційні процеси.
7. Проблеми відтворення людського капіталу.
8. Проблеми менеджменту та маркетингу в умовах глобалізації.
9. Трансформація продуктивних сил та сучасні особливості розвитку регіональної економіки.
10. Інноваційно-інвестиційні стратегії.
11. Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища.
12. Демографія, соціальна економіка і політика в умовах глобалізації ринку праці.
13. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
14. Фінанси, гроші і кредит.
15. Сучасні математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
16. Пріоритети розвитку логістики в умовах глобалізації.
17. Правове забезпечення підприємницької діяльності.
18. Сучасні проблеми бізнес-освіти.

Для участі у конференції необхідно до 9 грудня 2015 року (включно):

 I. Заповнити on-line заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням: on-line заявка.

II. Надіслати оргкомітету:

• тези доповіді;

• сплатити організаційний внесок та надіслати відскановану квитанцію (внесок сплачується лише після отримання тези доповіді).

Вартість організаційного внеску 180 гривень (для учасників з України)

Організаційний внесок покриває витрати, повязані з макетуванням та друком збірнику, а також поштовою пересилкою усім авторам.

 Електронна адреса оргкомітету: 

 Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.

 Наприклад: Кулініч О.П._Квитанція
                     Кулініч О.П._Тези

 Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

 Форма участі: дистанційна.

Збірник тез та сертифікат учасника будуть надіслані після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, до 29 грудня 2015 року.


 

 Вимоги до тез доповідей:
? Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок;
? Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;
? Шрифт – Times New Roman, кегель – 14
? Міжрядковий інтервал – 1,5
? Абзацний відступ – 1,25 см.
? Вирівнювання по ширині.
? Список літератури – не більше 5 джерел.
? Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
? Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.
? Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

 


 Зразок оформлення тез доповіді:

 Секція: Економіка галузевих ринків.

 Кулініч О.П.
аспірант кафедри економіки підприємства
Херсонський державний університет
 м. Херсон, Україна

 
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ

 Текст текст текст…[1, с.11]

 Література:
1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України / Гончарук А. // Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36-46.


 Контакти:
Факультет економіки і менеджменту
Херсонського державного університету
Адреса: вул. Університетська 27, каб. 312
Херсон, Україна, 73000
Телефон (095) 245-81-57

stateuniversity.kherson.ua/economic

 

ПРОВЕДЕНІ  У 2013 РОКЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Протягом двох днів – 1–2 березня 2013 року – в Херсонському державному університеті тривала I Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри”.До конференції були залучені студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з економіки та фінансів, підприємці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування задля стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАГРУЗИТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ЗАПОВНИТИ ON-LINE ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРОВЕДЕНІ  У 2012 РОКЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Протягом двох днів – 22 і 23 листопада 2012 року – в Херсонському державному університеті тривала міжнародна науково-практична конференція «Формування конкурентоспроможної економіки України: сучасні проблеми та перспективи». Спеціалісти вітчизняних та зарубіжних вишів обговорювали актуальні проблеми української економіки.            Збірник конференції ХДУ 2012.pdf (3.4 Mb)

ПРОВЕДЕНІ  У 2009-2010 РОКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Міжнародна студентська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку економічної науки та бізнесу в умовах глобалізації», 19-20 травня 2009 року, організатор - державний університет штату Нью-Йорк, економіко-юридичний факультет ХДУ

2. Всеукраїнська науково-практична конференція “Держава, регіон, підприємство: теорія та практика економіко-правового регулювання”, 26-27 листопада 2009 року, організатор - факультет еконоіки і менеджменту

ПРОВЕДЕНІ  У 2008 РОЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

1.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка, право і влада в сучасних умовах розвитку України» 20-21 листопада 2008 р., організатор - кафедра економічної теорії. 

2. Секція Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти», 4 листопада 2008 р., організатор - доц.В.М.Кобець (кафедра економічної теорії) спільно із Херсонською обласною державною адміністрацією 4 листопада 2008 р.   

3. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія економічної безпеки: держава, регіон, підприємство», 17-18 березня 2008 р. у ХДУ, організатор - кафедра економіки підприємства.

   У 2005 р. завідувачем кафедри, доцентом Тюхтенко Н.А. отримано грант для участі у Міжнародній другій щорічній конференції “Економічна теорія: інноваційні методи вкладання та роль досліджень у навчальному процесі” (Центр Економічних досліджень (EROS), Консорціум економічних досліджень та освіти Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 15-16 квітня 2005). У цьому ж році к.е.н, доц. Тюхтенко Н.А. та ст. викл. Євтухова С.М. виграли грант на участь у Міжнародному науково-практичному семінарі “Вдосконалення викладацької майстерності”, що відбувся 23.05.2005 р. у Київській національній академії управління за фінансової підтримки Бюро освітніх та культурних програм (ЕСА) Держдепартаменту США, Міжнародної ради з наукових досліджень та обмінів (IREX).

    Протягом 2006 року к.е.н, доцент Тюхтенко Н.А. було отримано грант на участь у міжнародній науково-практичній конференції «Україна-Польша-ЄС: сучасний стан і перспективи», що відбулася у м. Краків; на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Україна на перехідному етапі: економічні перспективи та рекомендації”, проведеної в м. Алушта 30.09-01.10.2006 р. Українською Асоціацією економістів та Центром економічних досліджень та освіти (EROC). У цьому ж році к.е.н., доц. Тюхтенко Н.А. перебувала у діловому відряджені за кордоном в Європейському університеті (м. Прага) з приводу участі у міжнародній науково-практичній конференції «Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан і перспективи».

  У квітні 2009 році доц. Кобцем В.М. було отримано грант на відвідування відкритої лекції "Реальний вибір" професора економіки і фінансів Масачусетського технологічного університету (США), автора всесвітньо відомого підручника з мікроекономіки доктора Роберта Піндайка. У березні 2009 р. доц. Кобець В.М. відвідав відкриту лекцію директора дослідницього інституту з проблеми розподілу власності Ентоні Шорока "Влансість, нерівність та економічна криза", організовану Консорціумом економічних досліджень і освіти та Київським інститутом економіки.

Відкрита лекція професора Роберта Піндайка

Початок
Кінець

Версія для друкуВерсія для друку