Науково-методична робота

Оновлено: 18.12.2020

Навчальні та робочі навчальні плани на 2020 - 2021 н.р.

                                                                                                       Денна форма навчання

                                                                                                      Навчальні плани 2020 - 2021 н.р.


Навчальний план бакалавр спеціалізація логопедія NP bakalavr logopedia.pdf (163 Kb)

Навчальний план бакалавр спеціалізація олігофренопедагогіка NP bakalavr oligofrenopedagogika.pdf (2 Mb)

Навчальний план магістр спеціалізація логопедія NP magistr logopedia.pdf (125.8 Kb)

Навчальний план магістр спеціалізація олігофренопедагогіка NP magistr oligofrenopedagogika.pdf (139 Kb)


Робочі навчальні плани 2020 - 2021 н.р.

Бакалавр

Робочий навчальний план 1 курс спеціалізація логопедія 1 kurs logopedia.pdf (98.8 Kb)

Робочий навчальний план 1 курс спеціалізація олігофренопедагогіка 1 kurs oligofrenopedagogika.pdf (97.4 Kb)

Робочий навчальний план 2 курс 2 kurs.pdf (80.3 Kb)

Робочий навчальний план 3 курс 3 kurs.pdf (80.9 Kb)

Робочий навчальний план 4 курс 4 kurs.pdf (79.7 Kb)

Магістр

Робочий навчальний план  магістр 1 курс спеціалізація логопедія 1 kurs Magistr logopedia.pdf (80 Kb)

Робочий навчальний план  магістр 1 курс спеціалізація олігофренопедагогіка 1 kurs Magistr oligofrenopedagogika.pdf (82.3 Kb)

Робочий навчальний план  магістр 2 курс 2 kurs Magistr.pdf (78.2 Kb)


Навчальні та робочі навчальні плани на 2020 - 2021 н.р.

Заочна форма навчання

 

Навчальні плани 2020 - 2021 н.р.

Навчальний план бакалавр спеціалізація логопедія з.ф. NP BAK logopedia z.f.pdf (220.2 Kb)

Навчальний план бакалавр спеціалізація олігофенопедагогіка NP BAK oligo.pdf (229.7 Kb)

Навчальний план магістр спеціалізація логопедія NP MAG logo pdf.pdf (166.9 Kb)

Навчальний план магістр спеціалізація олігофренопедагогіка NP MAG oligo.pdf (181.3 Kb)


Робочі навчальні плани 2020 - 2021 н.р.

Бакалавр

Робочий навчальний план 1 курс спеціалізація логопедія RP 1 kurs logopedia z.f.pdf (100 Kb)

Робочий навчальний план 1 курс спеціалізація олігофренопедагогіка RP 1 kurs oligo z.f..pdf (98.6 Kb)

Робочий навчальний план 2 курс RP 2 kurs z.f..pdf (73.5 Kb)

Робочий навчальний план 2 курс адаптований для іноземних студентів RP 2 kurs z.f.adaptpdf.pdf (75.9 Kb)

Робочий навчальний план 3 курс RP 3 kurs z.f..pdf (87.3 Kb)

Робочий навчальний план 4 курс RP 4 kurs z.f. .pdf (102.8 Kb)


Магістр

Робочий навчальний план  магістр 1 курс спеціалізація логопедія 1 kurs logopedia MAG z.f. pdf.pdf (90.3 Kb)

Робочий навчальний план  магістр 1 курс спеціалізація олігофренопедагогіка 1 kurs MAG oligo z.f. .pdf (88.1 Kb)

Робочий навчальний план  магістр 2 курс 2 kurs MAG z.f pdf.pdf (87.9 Kb)


 


Посібники, які рекомендувала вчена рада ХДУ

Збірник авторських програм. Нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, підготовки бакалаврів і магістрів, спеціальності 016 Спеціальна освіта, 2017 р

Макет Збірник авторських програм-2017.pdf (1.2 Mb) (Яковлева С.Д.Товстоган В.С.Полещук С.В.Глущенко І.І.Ляшко В.В.Шевцова Я.В.Фроленкова Л.М.)


Методичні рекомендації до практичних занять СВО "магістр"

МАКЕТ_Методичка СПЕЦ методики труд навчання.pdf (355.3 Kb)

МАКЕТ_Практикум з Метод заб навч проц .pdf (413.7 Kb)

МАКЕТ_Практикум зі СПЕЦ методики профвідб і профорієнт.pdf (348.1 Kb)


НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА кафедри спрямована на розробку і вдосконалення методичного забезпечення фахової підготовки студентів-дефектологів.

навчально-методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять:

 • Мовленнєві та сенсорні ситеми та їх порушення (Яковлева С.Д. . Лисенко Т.С..)
 • "Невропатологія" (Яковлева С.Д.)
 • "Вступ до спеціальності "Корекційна освіта" та педагогічна деонтологія" (Ляшко В.В.)
 • "Дефектологія з основами психопатології" (Яковлева С.Д.)
 • Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в спеціальній школі. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 016 спеціальна освіта денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів.  (Товстоган В.С.)
 • Спеціальна методика трудового навчання. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 016 спеціальна освіта денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів. (Товстоган В.С.).
 • Спецметодика професійного відбору та профорієнтації. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 016 спеціальна освіта денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів.  (Товстоган В.С.)
 • Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу «Логопедичні технології» для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання (Кабельнікова Н.В. Ільїна Н.В.)
 • "Логопедія", "Ритміка та логопедичні ігри" для 5 курсу (Ільїна Н.В.))
 • "Навчання та виховання дітей з особливими потребами" (Товстоган В.С.)
 • “Нервові та психічні хвороби” (Яковлева С.Д)
 • “Основи медичних знань і громадянської оборони” (Яковлева С.Д.)
 • “Олігофренопедагогіка” (Товстоган В.С. Лаврикова О.В.)
 • “Основи математики зі спеціальною методикою викладання” (Товстоган В.С.)
 • Навчально-методичні рекомендації до модулів самостійної роботи з курсу “Логопедія з практикумом”(Кабельнікова Н.В.)