Кафедра спеціальної освіти

Оновлено: 20.10.2022

 

 
 

Кафедра спеціальної освіти була створена у 2000 році з метою підготовки фахівців, здатних успішно організовувати та впроваджувати корекційно-розвивальне навчання, виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку в умовах закладів загальної та спеціальної дошкільної і середньої освіти, реабілітаційних центрів, медичних установ.

Упродовж двадцяти років з моменту заснування очолювала кафедру кандидат медичних наук, доктор психологічних наук, професор Яковлева Світлана Дмитрівна.

З 2021 року обов’язки завідувачки кафедри виконує кандидатка педагогічних наук, доцентка Кабельнікова Наталія Володимирівна. Професорсько-викладацький склад кафедри представлено висококваліфікованими науковцями, методистами, практиками, які відповідно сучасних тенденцій у спеціальній та інклюзивній освіті здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності 016.01 Спеціальна освіта Логопедія та 016.02. Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка за наступними освітньо-професійними програмами:

«Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

«Логопедія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти;

«Олігофренопедагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

«Олігофренопедагогіка» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Ми на Facebook

Instagram https://www.instagram.com/fdpo_ksu/