Інформація про спеціальність 016 Спеціальна освіта (за нозологіями)

Оновлено: 16.04.2021

016 Спеціальна освіта  - це виховання, навчання дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору.

Для дитини, що має проблеми у розвитку, дуже важливо зустріти педагога, який допоможе їй пристосуватись до соціального середовища, навчитись читати, писати, визначитись з майбутньою професією.
Педагог-дефектолог, логопед повинен любити і знати дітей, бути чуйним до проблем інших людей, емоційно врівноваженим, активним, творчо ставитись до своєї професії.

Спеціальність "Спеціальна освіта" в Херсонському державному університеті має денну та заочну форми навчання за спеціальностями «бакалавр», «магістр». Випускники спеціальності "Спеціальна освіта" отримують кваліфікацію олігофренопедагога та логопеда.
Студенти спеціальності "Спеціальна освіта "  вивчають:
- анатомо-фізіологічні та клінічні основи порушень розвитку;
- психологічні особливості дітей з психофізичними вадами;
- методи корекційно-розвивального впливу;
- спеціальні методики дошкільного виховання та викладання шкільних дисциплін;
- логопедію.
Велика увага приділяється практичній підготовці студентів, яка проходить в провідних закладах корекційної освіти м. Херсона та області.

Випускник спеціальності "Спеціальна освіта" повинен знати:
- причини виникнення та особливості аномального психічного розвитку;
- основи навчання та вихованння дітей з осбливими освітніми потребами;
- методи психолого-педагогічної діагностики;
- зміст програм дошкільного та шкільного навчання та виховання дітей з вадами мовлення та пізнавального розвитку;
- методи психологічної корекції та зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
- методи логопедичної діагностики та корекції дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
- закономірності соціальної адаптації та реабілітації дітей з вадами розвитку.

Випускник спеціальності "Спеціальна освіта" повинен вміти:
- проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей з вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
- організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;
- проводити навчальну та виховну роботу в спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти; 
- систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
- у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;
- вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.

Випускники спеціальності "Спеціальна освіта" підготовлені до проведення корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю та іншими психофізичними вадами.

Випускники спеціальності 016 Спеціальна освіта можуть бути працевлаштовані  на посадах:

- вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів;

- вихователів у спеціальних дитячих садках для дітей з вадами мовлення, інтелекту, зору, порушеннями опорно-рухового апарату;

- вчителів  спеціальних  загальноосвітніх шкіл для дітей з порушеннями розумового розівитку;

- асистентів вчителів інклюзивного навчання загальноосвітніх шкіл;

- вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів у центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

- дефектологів у інклюзивно-ресурсних центрах;

- логопедів дитячих лікарень

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Спеціальна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

   Кваліфікація: Корекційний педагог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням ОПП Спеціальна освіта Логопедія Бакалавр.docx (354.5 Kb)  ОПП Спеціальна освіта Олігофренопедагогіка Бакалавр.docx (11.3 Mb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Спеціальна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Кваліфікація: Олігофренопедагог, логопед. Викладач корекційної педагогіки у ЗВО. Вчитель  дітей з вадами психофізичного розвитку ОПП Спеціальна освіта Логопедія Магістр.docx (11 Mb) ОПП Спеціальна освіта Олігофренопедагогіка Магістр.docx (11.1 Mb)