Наукова робота кафедри

Оновлено: 29.09.2020

Професорсько-викладацький склад кафедри спеціальної освіти проводить науково-дослідну роботу в рамках кафедральної теми «Осучаснення змісту і технологій навчання в системі спеціальної освіти та інклюзивному освітньому середовищі».
Колектив кафедри веде наукову та методичну діяльність, спрямовану на дослідження психофізичних і психологічних особливостей дітей з порушеннями розумового розвитку, сенсорних систем і мовлення, оцінку ефективності існуючих технологій їх навчання та виховання, а також впровадження передового педагогічного досвіду. Основною метою цієї роботи є забезпечення якісної підготовки спеціалістів-дефектологів, що повинні володіти сучасними технологіями спеціальної педагогіки й прагнути до постійного професійного самовдосконалення/
При кафедрі створено наукову лабораторію оздоровчих технологій у спеціальній освіті (завідувач лабораторії – д. п. н. проф. С.Д.Яковлева).
Дослідження проводяться на базі спеціальних освітніх закладів м. Херсона та області, з якими укладені відповідні договори: спеціальні загальноосвітні школи № 1 і № 2, Ясла-садок компенсуючого типу – Центр розвитку дитини №60 , Херсонський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, обласна школа-інтернат для глухих дітей, школа-садок № 29 для дітей з вадами слуху, Цюрупинський інтернат для дітей-інвалідів системи соціального забезпечення, Цюрупинська спеціальна школа-інтернат, спеціальний садок № 22 для дітей з вадами зору, спеціальні дошкільні заклади м. Херсона

Починаючи з 2000 року кафедра регулярно проводить всеукраїнські науково-практичні конференції з проблем спеціальної педагогіки та психології.
Професорсько-викладацький колектив кафедри проводить активну роботу із залучення студентів до науково-дослідницької діяльності. Студенти беруть участь у діяльності наукової лабораторії оздоровчих технологій у спеціальній освіті, працюють дві студентські проблемні групи з питань спеціальної психології та корекційної педагогіки. Результати наукової роботи студентів знаходять відображення в публікаціях, участі в конференціях. Так, протягом останніх 5 років опубліковано 43 статті в збірниках наукових праць, зроблено 29 доповідей на наукових конференціях всеукраїнського рівня.
Студенти спеціальності «Спеціальна освіта » постійно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дефектології, яка проводиться на базі Київського національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. В різні роки студенти Херсонського державного університету отримували грамоти за найкраще виконання тестового туру олімпіади, за захист наукової роботи.

Успішною є участь студентів кафедри у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. В конкурсі з актуальних проблем інклюзивної освіти, який проводиться на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» в м. Києві, в 2018 р. Ганна Слободянюк  посіла І місце, (науковий керівник – доц. С.Д.Яковлева).У цьому ж році  в Національному педагогічному  університет імені М.П. Драгоманова Здорікова Алла  отримала  заохочувальний диплом за актуальність дослідження (науковий керівник – доц. В.С Товстоган)

Кафедра корекційної освіти тісно співпрацює із спеціальними закладами освіти Херсона та Херсонської області. Доцентом кафедри корекційної освіти С.В.Полещук створено сайт "Корекційна освіта Херсонщини" http://corr.ks.ua