Практична підготовка студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта

Оновлено: 12.08.2020

Якісна підготовка бакалаврів і магістрів зі спеціальності "Спеціальна освіта" неможлива без тісної співпраці із закладами дошкільної та середньої освіти, спеціальними та інклюзивними.   

Студенти, які навчаються на спеціальності "Спеціальна освіта", проходять практики в:

 • Херсонському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі № 48
 • Херсонському яслах-садку компенсуючого типу – Центр розвитку дитини №60
 • Херсонській спеціальній загальноосвітній школі №1;
 • Херсонському обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю
 • класах індивідуальної педагогічної корекції та інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл м. Херсона
 • Херсонському спеціальному дитячому садку для дітей з вадами інтелекту №8;
 • Херсонському спеціальному дитячому садку для дітей з вадами зору №22
 • Херсонському спеціальному дитячому садку для дітей з вадами слуху №29
 • Херсонському ясла-садку № 37 компенсуючого типу

   

  

Програми практик

Програма  виробничо-асистентської практики для студентів спеціальності016 Спеціальна освіта  Вироб-асист практ_ 5_маг.doc (127.5 Kb)

Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта  Переддипломна _4_бак.doc (74 Kb)

 

ПАМ’ЯТКА

для студентів 4 курсу спеціальності "Спеціальна освіта"

що проходять виробничу практику

Виробнича практика проводиться у 7 семестрі протягом 6 тижнів. Студент-практикант зобов’язаний працювати не менше 6 годин на день.

Студент-практикант повинен виконувати наступні види діяльності:

Як вчитель-предметник здійснювати викладання математики, читання, письма, праці та інших навчальних предметів, допомогу в організації позакласних заходів з предметів, роботу з журналом.

Як логопед проводить психолого-педагогічне і логопедичне обстеження дітей, складає логопедичний профіль групи, працює з документацією логопеда, проводить індивідуальні та фронтальні логопедичні  заняття.

Як класний керівник здійснювати контроль за роботою учнів у класі, організацію і проведення позаурочних форм роботи, ведення документації, ведення щоденника успішності, організацію чергування у класі.

Зміст педагогічної практики

1. Протягом першого тижня студент-практикант отримує настанови в університеті та на базі практики, ознайомлюється з документацією з виробничої практики (щоденник, індивідуальний план), вивчає документацію навчального закладу (плани урочної та позакласної роботи, план роботи класного керівника, особові плани учнів класу), складає індивідуальний план практики, який обов’язково затверджується груповим керівником, відвідує всі уроки та всі позакласні заходи у класі, на базі якого проходить практику.

2. Протягом другого-восьмого тижнів студент виконує роботу вчителя і класного керівника, проводить уроки за розкладом, відвідує уроки інших студентів-практикантів та бере участь в їх обговоренні, проводить позакласні заходи, бере участь у проведенні батьківських зборів, виконує індивідуальне завдання, веде поточну документацію з практики. Теми та термін проведення залікових уроків (логопедичних занять)студент узгоджує з керівниками від інституту та від бази практики.

На останньому тижні практики студенти завершують оформлення звітної документації, беруть участь у підсумковій конференції.

 Кожен студент отримує індивідуальне завдання від керівника практики.

Вимоги до звіту

Звітна документація студента-практиканта за результатами виробничої практики включає:

 1. Завдання-звіт з практики.
 2. План-конспекти 6 залікових уроків (3 індивідуальних та 3 фронтальних заняття для студентів, які проходять логопедичну практику) з необхідною наочністю.
 3. Психолого-педагогічну характеристику учня.
 4. Аналіз відвіданого уроку (або логопедичного заняття) іншого студента-практиканта.
 5. План-конспект проведення виховного заходу.
 6. Звіт про виконання індивідуального завдання.