Силабуси

Оновлено: 02.03.2021

Силабуси освітніх  компонент денної та заочної форм навчання ІІ семестр

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Силабус освітньої компоненти Неврологічні основи логопедії (СО, 2б).docx (40.6 Kb)

Силабус освітньої компоненти Логопедія з практикумом (СО, 2,3,4б).docx (69.6 Kb)

Силабус освітньої компоненти Основи математики зі спецметодикою викладання_СВО бакалавр 3 курс.docx (96.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти Психологія мовлення. Основи дефектології (ДО, 2,3б).docx (60.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти _Логоритміка (СО, 3б).docx (40.4 Kb)

Силабус освітньої компоненти Гігієна дітей та підлітків.docx (34.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти Історія кор. психопедагогіки_209 гр..docx (64.8 Kb)

Силабус освітньої компоненти Клініка РДА і ДЦП.docx (33.7 Kb)

Силабус освітньої компоненти Логопедія з історією логопедії_3-4-бак_ПО.ДО.docx (75.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти Логоритміка (СО, 4б).docx (41.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти Невропатология.docx (38.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти Осн. теор. і спец.метод.вихов.роботи_309 гр..docx (80.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти Психологія мовлення. Основи дефектології (ПО, 2,3б).docx (67.8 Kb)

Силабус освітньої компоненти Психофізіологія мовлення_3-бак._СО.docx (43.6 Kb)

Силабус освітньої компоненти Спец.психологія_209 гр..docx (76.6 Kb)

Силабус освітньої компоненти Спецметод. виклад. історії_409 гр..docx (74.9 Kb)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Силабус освітньої компоненти Логопедична корекція системних порушень мовлення (СО, 1м).docx (35.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти Дидактичні основи викладання фахових дисциплін ...СО, 1м).docx (38.2 Kb)

Силабус освітньої компоненти Інноваційні техн.у роботі з Д. з ТПМ _1-маг_СО.docx (56.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти Методика гувернера.docx (36.2 Kb)

Силабус освітньої компоненти Організація логопедичної допомоги (СО, 1м).docx (37.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти Психологічне консультування та корекціяв спец та інкл.освіті.docx (30 Kb)

Силабус освітньої компоненти Сучасні логопедичні технології_1-маг._СО.docx (55.7 Kb)

Силабус освітньої компоненти. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу дітей з порушеннями розумового розвитку.docx (40.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти. Спецметодика роботи з дітьми з тяжкими порушеннями.docx (33.7 Kb) 

Силабуси освітніх  компонент денної та заочної форм навчання І семестр

 РВО "Бакалавр"

Силабус освітньої компоненти "Вступ до спеціальності та педагогічна деонтологія " 1 курс СИЛАБУС ВСТУП до спеціальності_1 курс.docx (27.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти"Мовленнэві та сенсорні системи та їх порушення" 1 курс силабус АФО 1.docx (38.8 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Корекційна психопедагогіка" 2 курс СИЛАБУС КПП.docx (32.2 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Психопатологія та клініка інтелектуальних порушень" 2 курс силабус психопатологія та клініка інтел. порушень 2.docx (32.4 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Логопедія з практикумом" 2 курс Силабус_Логопедія з практикумом.docx (56.7 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Спеціальна психологія" 2 курс Силабус_Спец.психологія_209 гр..docx (73.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Психологія мовлення.Основи дефектології" ПО Силабус_Психологія мовлення. Основи дефектології (ПО).docx (40.2 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Психологія мовлення.Основи дефектології" ДО Силабус_Психологія мовлення. Основи дефектології (ДО).docx (35.7 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Логопсихологія" 3 курс Силабус_Логопсихологія.docx (32.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами" СИЛАБУС Супровід.docx (30.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Логопедія з історією логопедії" 3-4 курс Логопедія з історією логопедії_3-4-бак_ПО.ДО.docx (88.2 Kb)

Силабус освітньої компонентиснови інклюзивної освіти" 3 курс Основи інклюзивної освіти_3 - бак_ПО.docx (46.4 Kb) Спецметодико соціально -побутового оор

Силабус освітньої компоненти "Спецметодика викладання географії" 3 курс Силабус Географія_ 3 курс.docx (32.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Ручна праця із спецметодикою" 3 курс Силабус Ручна праця_ 3 курс.docx (29.2 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Основи математики зі спецметодикою викладання " 3 курс Силабус_ Основи математики зі спецметодикою викладання_СВО бакалавр 3 курс.docx (64.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади" 3 курс Силабус Психодиагностика.doc (101.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти" Психофізіологія мовлення" 3 курс Психофізіологія мовлення_3-бак._СО.docx (37.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Логопедичний масаж" 3 курс Силабус_Логопедичний масаж.docx (33.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Психофізіологія мовлення" Психофізіологія мовлення_3-бак._СО.docx (37.9 Kb)

 Силабус освітньої компоненти "Технології соціально-реабілітаційної роботи" 4 курсСИЛАБУС Технології.docx (27.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Спецметодика дошкільного виховання" 4 курс Силабус_ Спец. метод. дошк. вихов._409 гр..docx (58.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Спецметодика викладання української мови" 4 курс Силабус СМВУМ.docx (37.4 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Спецметодика соціально-побутового орієнтування" 4 курс Силабус СПО_4 курс.docx (29.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти" Актуальні проблеми інклюзивної освти" 4 курс Актуальні проблеми інклюзивної освіти 4.docx (29.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Спецметодика викладання історії" 4 курс Силабус_Спецметод. виклад. історії_409 гр..docx (63.5 K)

Силабус освітньої компоненти "Спеціальна методика природознавства" 4 курс Силабус Природознавства.doc (111.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Логопедія з практикумом"Силабус_Логопедія з практикумом.docx (56.7 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Логопедичний масаж" Силабус_Логопедичний масаж.docx (33.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Лгопсихологія" Силабус_Логопсихологія.docx (32.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти"

силабус інклюзивн навчання в системі спец.освіти N.docx (29.8 Kb)

СВО "Магістр"

Силабус освітньої компоненти" Актуальні проблеми інклюзивної освти" Силабус_Актуальні проблеми інклюзивної освіти.docx (38.3 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Логопатологія дитячого віку" 1курс  Маг  Логопатологія дитячого віку_1-маг_ПО.ДО.docx (46.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Сучасні лоопедичні технології"  1 курс Маг Сучасні логопедичні технології_1-маг._СО.docx (49.5 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Філософія інклюзивної освіти" 1 курс маг Філософія інклюзивної освіти_1-маг_ПО.ДО.docx (42.8 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Методологія та огранізація спеціальних  педагогічних досліджень " Силабус Методологія та організація спец.ПП досліджень_ 1 М.docx (29.1 Kb)

Силабус освітньої компоненти" Актульнв проблеми  теорії та меиодики спеціальної та інклюзивної освіти" силабус актуальні проблеми теорії та методики спеціальної та інклюзивної освіти 1 M.docx (33.5 Kb)

Спеціальна методика природознавства "Практикум з особистісного зростання корекційного педагога"Силабус _ Практикум особ зрост. кор. педагога_ 113 М гр..docx (69.7 Kb)

Силабус освітньої компоненти" Актуальні проблеми спеціальної психології"силабус актуальні спец.псих 1M.docx (26.8 Kb)

 Силабус освітньої компоненти "Організація логопедичної допомоги" Силабус_Організація логопедичної допомоги.docx (34.9 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Ритміка та логопедичні ігри" ДО   Силабус_Ритміка та логопедичні ігри (ДО).docx (37.1 Kb)

Силабус освітньої компоненти "Ритміка та логопедичні ігри" ПО Силабус_Ритміка та логопедичні ігри (ПО).docx (38.6 Kb)