Конференції

Оновлено: 25.03.2021

УВАГА!!!!

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України”, проведення якої  планувалося 28 квітня 2021 року на педагогічному факультеті Херсонського державного університету перенеситься на початок 2021-2022 навчального року. 


 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 17.12.2019 р. № 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 навчальному році» Херсонський державний  університет визначено базовим з проведення  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 016. Спеціальна освіта (за нозологіями) серед студентів закладів вищої освіти олимпиада.doc (95 Kb)


Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України”, що відбудеться

 01-02 квітня 2021 року на базі кафедри корекційної освіти медичного факультету Інформаційний лист-2020-2 (2) зміни.doc (62 Kb)

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Сучасні логопедичні технології в системі освіти.
 • Логопедичний супровід в системі охорони здоров'я.
 • Неврологічна логопедія в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення.
 • Логопедична допомога в системі реабілітації хворих з порушеннями мозкового кровообігу.
 • Логопедична корекція в системі медико-психолого-педагогічної раебілітації дітей з ДЦП.
 • Логопедичний супровід хворих  на дегенеративні захворювання ЦНС.
 • Досвід і перспективи впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Інноваційні діагностичні та корекційно-педагогічні технології в системі спеціальної та інклюзивної освіти.
 • Система раннього виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей.
 • Система психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей

До початку конференції буде надрукований збірник наукових праць “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України”. Матеріали подаються в електронному вигляді.

Вартість однієї сторінки – 50 грн. Термін подачі матеріалів до  10 березня 2020 р.

 


 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України”, що відбудеться 22-23 березня 2018 року на факультеті природознавства, здоров’я людини і туризму Херсонського державного університету.conf-2018_KSU_2nd.pdf (335.1 Kb)

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Роль корекційного педагога в розбудові системи інклюзивної освіти в Україні.
 • Досвід і перспективи впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Інноваційні діагностичні та корекційно-педагогічні технології в системі спеціальної та інклюзивної освіти.
 • Сучасні логопедичні технології.
 • Система психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей

 Всеукраїнські науково-практичні конференції з проблем спеціальної педагогіки та психології кафедра проводить регулярно, починаючи з 2000 року.

Друк статей за результатами роботи Конференції можливий у двох варіантах:

 

 • В електронному збірнику матеріалів конференції, який буде видано до початку конференції і розміщено на сайті Херсонського державного університету, а також надано авторам у PDF-форматі. Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст виконується в текстовому редакторі Microsoft Word, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, 14 пт. Таблиці, малюнки, фотографії подаються на окремих сторінках з відповідними підписами і поясненнями. Мова видання – українська, російська, англійська. При оформленні статті варто дотримуватися наступної послідовності: індекс УДК (у лівому верхньому куті сторінки), ініціали і прізвище авторів (у правому куті сторінки), назва статті (прописними буквами), текст статті (вступ, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки), список літератури. До статті додаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання, місце роботи чи навчання (без скорочень), посада, домашня адреса, контактний телефон, e-mail.

 

Вартість однієї сторінки – 25 грн. Термін подачі матеріалів до  01 березня 2018 р.

 

 

Вартість однієї сторінки – 50 грн., поштова пересилка збірника наукових праць (за необхідності) оплачується окремо. Термін подачі матеріалів до  22 лютого 2018 р.

. Остання конференція «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти Україні» відбулась у квітні 2016 р.

 1