Новий Модуль Документ

Оновлено: 13.10.2021

Профіль стейкхолдера

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

  https://fspo.udpu.edu.ua/koliada-nataliia-mykolaivna/

 

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор,  завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

  https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1184

Ляшкевич Антоніна Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської академії

 

 

 Orcid:  https://orcid.org/0000-0002-0802-6489

https://ksma.ks.ua/?p=3548

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fvMAhmMAAAAJ&hl=ru

Reseacher ID  G – 928 - 2019

Марусинець Мар'яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації 

 

   https://scholar.google.com.ua/citations?user=UY7pp0gAAAAJ&hl=ru