Новини

Оновлено: 23.12.2021

23 грудня 2021 року розпочалась робота  акредитаційної групи щодо  експертизи
освітньо-наукової  програми: «Освітні, педагогічні науки» (ID у ЄДЕБО 47702)
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф.Є.Петухова.
Ректор університету Олександр Співаковський  окреслив експертам філософію роботи нашого університету,  представивши команду: проректорів – Сергія Омельчука, Дар’ю Мальчикову, Максима Вінника, Наталію Кушнір, Сергія Кузнецова, завідувачку відділу аспірантури та докторантури Аллу Цапів, деканесу педагогічного факультету Любов Петухову та гаранта ОНП Людмилу Пермінову. Також наголосив, що університет  «Відкритий в плані доступу до документації, університетських процесів чи будь-яких питань, що їх цікавлять для надання збалансованої оцінки. Це абсолютно нормальна практика. Для нас важлива їхня об’єктивна точка зору, аби вдосконалюватися та ставати кращими».
Також відбулася зустріч членів експертної групи Олени Беспарточної, Ольги Біляковської та Інни Кряжевої з гарантом освітньої програми, завідувачкою кафедри Людмилою Перміновою, яка познайомила шановних експертів із освітньо-науковими програмами, за якими здійснюється підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня  на нашій кафедрі.
Під час зустрічі з науково-педагогічними працівниками, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, мали змогу виступити  проф. Петухова Любов Євгеніївна, проф. Слюсаренко Ніна Віталіївна, проф. Федяєва Валентина Леонідівна, проф. Цапів Алла Олексіївна, доц. Поліщук Ірина Євгеніївна.
Не оминули увагою шановні експерти і самих здобувачів. Так, виступили аспіранти різних років навчання Жукова Юлія, Котило Альона, Пирожок Галина, Волянюк Анастасія, Писларь Олесандра, Павлова Олена.
Важливою і надзвичайно плідною була зустріч з роботодавцями   та стейкхолдерами Деменніковою Тетяною, Жоровою Іриною, Колядою Наталією,  Султановою Наталією, Петренко Оксаною, Кушніром Іваном,  Єсьман Іриною, Ляшкевич Антоніною.
Далі буде!

 

20 грудня в Херсонському державному університеті відбулося останнє в поточному році засідання Вченої ради, на якому атестат професора вручили першому проректору Сергію Омельчуку.

Вітаємо Сергія Аркадійовича із значним досягненням у царині педагогічної науки

Відповідно наказу МОН України № 1384 від 16.12.2021 року в Херсонському державному університеті створено спеціалізовану вчену раду ДФ 67.051.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Коваленка Олександра Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (науковий керівник проф. Слюсаренко Н. В.).

Склад спеціалізованої вченої ради:

голова ради – Петухова Любов Євгенівна, докторка педагогічних наук, професорка, Херсонський державний університет;

рецензенти: Федяєва Валентина Леонідівна, докторка педагогічних наук, професорка, Херсонський державний університет; Пермінова Людмила Аркадіївна, кандидатка педагогічних наук, професорка, Херсонський державний університет;

опоненти: Кузьменко Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Шаргун Тетяна Олексіївна, докторка педагогічних наук, професорка, Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій.

Вітаємо колег та здобувача! Бажаємо плідної роботи та успіхів!

На кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова здобувачі третього освітнього-наукового рівня обговорили результати своєї наукової роботи за 2021 рік, зокрема участь у виконанні наукових тем кафедри, а також визначилися з плануванням змісту постійно дійочого науково-методологічного семінару на 2022 рік; конкретизували напрями подальшої роботи з міжнародної наукової діяльності.
Відбулася консультація для майбутніх докторів філософії першого року навчання з предмета "Методологія та методи педагогічних досліджень". Аспіранти жваво обговорювали проблематику власних досліджень.
 
Для майбутніх докторів філософії відбулася знакова подія - складання заліку з предмета циклу загальної підготовки ОК 3"Сучасні освітні технології та наукова дипломатія" .
Здобувачі продемонстрували зацікавленність, активність, показавши свою грунтовну підготовку і знання предмета. Ними було підготовлено додаткові матеріали у вигляді мультимедійних презентацій. Ольга Коковіхіна представила список додатково опрацьованої літератури.
У ході дискусії аспіранти запропонували окремо сформований список літератури  додати до електронної хрестоматійної збірки, укладачем якої є професорка Людмила Пермінова
У рамках роботи лабораторії "Педагогічних досліджень та інноваційних освітніх технологій" педагогічного факультету відбулася зустріч професора Бориса Андрієвського , професорки Валентини Федяєвої, професорки Людмили Пермінової з аспірантами 4 року навчання Оленою Павловою та Анатолієм Писларем. Олена Павлова висловила свої враження  про систему освіти в Чехії.
У свою чергу професор Борис Андрієвський запросив здобувачів освіти до роботи над написанням монографії.
      
 
 
 
 
Деканеса педагогічного факультету професорка Любов Петухова звітує про результати міжнародного стажування в межах україно-чеського проєкту "Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті", що відбулося у місті Брно (Чехія) та в Університеті імені Томаша Баті в м.Зліні.
В університетах широко представлені навчальні програми за вибором, які дають можливість здобувачам розробити свою власну освітню траєкторію, поєднавши теорію та практику.
Університети приділяють увагу безпечному середовищу та уникненню проявів булінгу. Багато уваги приділяється формуванню іміджу освітніх закладів. Учасники познайомились з візією та середовищем факультету гуманітарних студій, з досвідом університету щодо дослідницьких проєктів та докторського навчання. Також дізнались про суспільну відповідальність університету.
Розвиток педагогічних факультетів в наш час не полишає своєї актуальності, а подібні проєкти допомагають познайомитися з іноземним досвідом та втілити найкращі практики в освітньому процесі власного факультету.

У рамках святкування 104 річниці ХДУ відбулася зустріч професора, доктора Інституту історії та політології Поморської Академії в Слупську (Республіка Польща) Романа Дрозда з робочою групою розробників Освітньо-наукової програми "Освітні, педагогічні науки" Любов'ю Петуховою та Людмилою Перміновою.
         Тісна міжнародна сівпраця дає змогу поліпшити освітній процес у ХДУ, корисний досвід стає у нагоді під час навчання здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки"
       17 листопада відбувся фаховий семінар щодо оприлюднення результатів дисертації Коваленка Олександра Миколайовича з теми: "Підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту в навчальних закладах Півдня України половини ХХ - початку ХХІ століття" на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні,педагогічні науки. (науковий керівник - професорка Слюсаренко Н.В.). На семінарі також були присутні деканеса педагогічного факультету,професорка - Петухова Л.Є. ,яка зауважила про актуальність даної теми,керівниця відділі аспірантури та докторантури - Цапів А.О. та перший проректор ХДУ - Омельчук С.А. Запрошені гості дали влучні рекомендації для успішного захисту та подальшої наукової діяльності.
Під час семінару було також закцентовано увагу на актуальності обраної теми та практичній спрямованості досліджень.
Вітаємо з цим важливим кроком на шляху до захисту дисертаційного дослідження та бажаємо успіхів!💥

 

 

10 листопада 2021 р. Анастасія Волянюк, аспірантка 3 року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, дистанційно взяла участь у науково-популярному заході "Ніч молодіжної науки-2021", що традиційно проводить Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Анастасія виступила на заході з доповіддю на тему: "Розвиток сталої мотивації майбутніх вчителів початкової школи засобами ІКТ". Рівень мотивації є фундаментальним чинником успішності будь-якої діяльності людини. Формування сталої мотивації учнів неможливе без вмотивованих до навчання та професійної діяльності учителів. Саме цей аспект пані Анастасія досліджує в контексті розвитку мотивації майбутніх учителів засобами ІКТ.

Переглянути відео заходу: https://www.youtube.com/watch?v=h1izAUVnInE

 

1 листопада  у змішаному форматі відбулося засідання кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова, на якому затвердили теми здобувачів Phd  Котило Альони Олександрівни  "Психолого-педагогічні умови організації і проведення уроків англійської мови за концепцією НУШ" та Жукової Юлії Володимирівни "Педагогічні умови розвитку англомовного середовища у фаховому педагогічному коледжі".

Вітаємо наших здобувачів і бажаємо вдалого наукового пошуку

7 жовтня у Херсонському державному університеті відбулися збори аспірантів та докторантів. Під час заходу молоді здобувачі отримали цінні поради і побажання успіхів у написанні дисертаційних досліджень.
Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова має значний досвід з успішної підготовки аспірантів, саме тому цьогоріч до нас доєдналися нові здобувачі: Жукова Юлія Володимирівна та Котило Альона Олександрівна.
Зичимо легкого наукового шляху і нових творчих злетів молодим аспірантам


28 вересня, у річницю дня народження Василя Сухомлинського, на педагогічному факультеті кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова було проведено науково-методичний семінар «Науковий осередок Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського в Херсонському державному університеті: історія становлення, здобутки, перспективи розвитку»
У роботі семінару взяли участь викладачі, аспіранти, докторанти педагогічного факультету – члени Херсонського осередку Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського. Також на заході були присутні перший проректор ХДУ Сергій Омельчук, голова вченої ради ХДУ Володимир Олексенко, деканеса педагогічного факультету Любов Петухова.
Модераторка семінару професорка кафедри Валентина Федяєва акцентувала увагу на тому, що в ХДУ вже двадцять років поспіль працює Херсонський осередок асоціації, члени якого проводять ґрунтовну наукову роботу з дослідження та впровадження новаторських педагогічних ідей Василя Сухомлинського в сучасний освітній процес, зокрема – у підготовці майбутніх учителів. До цієї роботи залучені студенти, аспіранти, докторанти, викладачі всіх факультетів, а також учителі-практики – випускники університету.
У своїй доповіді доцентка кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Олена Чабан висвітлила результати роботи осередку за 20 років; доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова доцент Віталій Щербина повідомив про результати історіографічного дослідження, участі членів осередку у всеукраїнських читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю», зокрема за результати проведення трьох таких читань в Херсонському державному університеті.
В обговоренні питань щодо подальшої роботи осередку взяли участь перший проректор ХДУ Сергій Омельчук, який акцентував увагу на досягненнях його роботи, визначив перспективні напрямки, зокрема зазначив на важливості залучення вихованців асоціації – колишніх студентів, аспірантів університету, які працюють у освітніх закладах різного типу та рівня до подальшої спільної практичної роботи за спадщиною Сухломлинського; звернув увагу на можливому об‘єднанні зусиль різних осередків асоціації для подальшої спільної співпраці з популяризації наукової спадщини Василя Сухомлинського.
Деканеса педагогічного факультету Любов Петухова відзначила важливість такої роботи, її історичну цінність, яка буде висвітлена і розкрита в монографічному виданні, присвяченому 45-річчю факультету.
Епілогом заходу стало вручення посвідчень членів Херсонського осередку Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського, зокрема ректорові Херсонського державного університету Олександрові Співаковському, деканесі педагогічного факультету Любові Петуховій, завідувачці кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова Людмилі Перміновій.
25 вересня викладачі, аспіранти кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова взяли участь у ХІ Міжнародних і XXVIІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства», що відбулися на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
У заході взяли участь провідні вчені-сухомлиністи, академіки Ольга Сухомлинська, Іван Бех, Алла Богуш, науковці з різних закладів та установ, які працюють у царині спадщини Василя Сухомлинського, зокрема і Сяо Су, доктор педагогічних наук, професор Науково-дослідного інституту міжнародних і порівняльних досліджень Пекінського педагогічного університету, Алан Кокеріль, Monash University, Melbourne, Австралія, Валентина Деркач, директор ОЗЗСО «Павлиський ліцей імені В.О. Сухомлинського» та ін.
У пленарному засіданні взяла участь професорка кафедри Валентина Федяєва (доповідь з теми: «Формування художньо-емоційного світу дитини в сім’ї за ідеями В. Сухомлинського»).
Викладачі педагогічного факультету ХДУ професорка Людмила Пермінова, доценти Наталя Бутенко, Віталій Щербина, Олена Чабан, Валерія Блах, Тетяна Юркова долучилися до роботи секційних засідань читань, презентували досвід роботи факультету з підготовки майбутніх вчителів за спадщиною В. Сухомлинського.
Дякуємо Всеукраїнській асоціації Василя Сухомлинського за можливість долучатися до дискусії з відомими вченими у царині педагогічної науки, працювати на користь української науки
. 

22 вересня 2021 року на педагогічному факультеті у рамках проведення науково-методичного семінару аспірантів та докторантів спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта здобувачі звітували про стан готовності дисертаційних досліджень, свої напрацювання за 2020-2021 навчальний рік. Участь в заході взяли декан педагогічного факультету Л.Петухова, керівниця відділу аспірантури та докторантури А.Цапів, завідувачі випускових кафедр Л.Пермінова та Н.Воропай, наукові керівники здобувачів - Л.Петухова, Л.Пермінова та В.Федяєва.

Бажаємо всім здобувачам подальшої плідної наукової праці у царині педагогічної науки, якнайвдалішого завершення написання дисертаційного дослідження і вдалого захисту


 

 

 

Викладачі, аспіранти, докторанти кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова ХДУ активно долучилися до роботи круглого столу  «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується)», що відбувся на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського під керівництвом член-кореспондента  НАПН України Лариси Березівської.

У заході взяли участь провідні вчені-сухомлиністи, академіки НАПН України Василь Кремень, Світлана Сисоєва, Ольга Сухомлинська, а також науковці з різних закладів та установ, які працюють у царині спадщини Василя Сухомлинського.

В обговоренні актуальних питань роботи Асоціації взяла участь професорка кафедри Валентина Федяєва, яка у своїй доповіді «Осередок Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського в Херсонському державному університеті: становлення, здобутки, перспективи розвитку» висвітлила здобутки кафедри у вивченні спадщини Василя Сухомлинського як на науково-теоретичному, так і на практичному рівнях. Зосередила увагу на важливості діяльності Асоціації, її значущості у підготовці майбутніх учителів.

 

       

Сьогодні, в рамках проходження практики здобувачів третього науково-освітнього рівня,  Олександра Писларь, аспірантка третього року навчання, провела лекційне заняття з дисципліни "Психологія брехні" з теми: "Найбрехливіші сфери соціуму". Враховуючи сьогоденні умови, заняття було проведено за допомогою технологій дистанційного навчання.

Мета аспірантської практики - формування професійних компетентностей, необхідних для подальшої самостійної науково-педагогічної діяльності, одне з основних завдань - формування   психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи. Тому проведення лекційних і семінарських занять - невід'ємна частина практичної підготовки третього науково-освітнього рівня.

На лекційному занятті були присутні професорка кафедри Валентина Федяєва, доцент Віталій Щербина

 

Сьогодні на кафедрі педагогіки, психології  й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова розпочалася науково- педагогічна практика аспірантів 3- го року навчання із засідання науково-методологічного семінару «Архівні джерела у методології сучасних педагогічних досліджень». У його роботі взяли участь викладачі кафедри, аспіранти , фахівці музейно-архівного центру університету. Розпочинаючи роботу, керівник семінару- професорка кафедри Валентина Федяєва, закцентувала увагу на сучасних підходах у використанні архівних матеріалів у педагогічних дослідженнях. 

У рамках заходу виступила провідна фахівчиня музейно-архівного центру, заслужена працівниця культури України Луїза Виноградова, познайомивши аспірантів із специфікою роботи в архівних установах, наголосила на здобутках у дослідженні історії і врорядкуванні джерел Державним архівом Херсонської області.

Аспіранти ознайомилися з архівними особовими  справами викладачів університету, зокрема проф. Є.Петухова і першого декана педагогічного факультету О. Прилепського.

Майбутні доктори філософії активно долучилися до обговорення важливих питань з методології  педагогічного дослідження , переконалися, що архівні документи- це ті джерела, що складатимуть основу їхнього наукового дослідження.

 

На кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф.Є. Петухова розпочалася практика здобувачів освітньо-наукового рівня Phd з відвідування відкритого лекційного заняття доцента кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Чабан О.В. (колишньої аспірантки, доцентки нашої кафедри) з теми: «Топоніми як специфічний різновид пропріальної лексики». На лекції аспіранти ознайомилися із сучасними технологіями викладання, які зможуть використати під час проведення лекційних та семінарських занять із студентами у процесі проходження педагогічної практики.

У рамках проходження педагогічної практики магістрантками ІІ курсу Димченко Ольгою Ігорівною та Кабановою Антоніною Олександрівною під керівництвом професорки кафедри Федяєвої Валентини Леонідівни було проведено відкриту кураторську годину для студентів ІІІ курсу спеціальності 091 Біологія 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) з теми: "Цифрові технології та їх вплив на фізіологічний та психологічний стан людини". Велика увага приділялась інноваційним формам організації кураторської години. Всі студенти взяли активну участь в анкетуванні, у систематизації позитивних і негативних чинників впливу комп'ютерних технологій на розвиток особистості тощо. 

 

 Міжнародний день Жінки в науці символічним є те, що аспірантка І року навчання Дробот Катерина Володимирівна з професоркою Федяєвою Валентиною Леонідівною розглядає питання "Жінки-педагогині України". Зокрема, унесок як історичних постатей - Софії Русової, Христини Алчевської, Олени Пчілки, так і сучасниць - Олександри Савченко, Ольги Сухомлинської у становленні національної освіти в Україні


 

 

21 жовтня 2020 у дистанційній формі на платформі ZOOM відбулася щорічна зустріч істориків педагогіки України. Організаторами науково-методологічного семінару з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій" були: Національна Академія Педагогічних Наук України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Херсонський державний університет. 

 

 


Робота була організована за різними секціями: історія і джерелознавство як провідні дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок, про дослідницькі підходи з історії педагогіки та школи дорадянського періоду, історико-педагогічні розвідки радянського часу: від ідеологізації до конкретного змісту, тематика історико-педагогічних розвідок у незалежній Україні як рух до новацій (розкриття «білих плям», заборонених тем тощо), зміни дослідницьких підходів у висвітленні персоналій, про нові методи і прийоми реконструкції педагогічних реалій минулого.

Учасники науково-методологічного  семінару мали можливість прослухали грунтовні інноваційні виступи провідних діячів в галузі історії освіти України – професора, головного наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського Ольги Сухомлинської та професора, директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського Ларису Березівську.  Кафедра педагогіки, психології та освітнього менеджменту ХДУ була предствлена проф. Федяєвою В.Л., доцентом Щербиною В.Ю., аспірантами. Із доповіддю виступила професор Валентина Федяєва, яка відзначила важливість таких зустрічей, підтримала виступаючих і акцентувала на актуальності історико-педагогічних досліджень з мікроісторії освіти. Вона презентувала видання, присвячене професору Євгену Петухову, ім’я якого нині носить кафедра  педагогіки, психології та освітнього менеджменту ХДУ й тісно пов’язано із педагогікою. А також висловила зацікавленість в подальших розвідках такого формату

 • 10-11 квітня 2019 року у Херсонському державному університеті було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень».

  Цей захід було організовано і проведено загальноуніверситетською кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова ХДУ спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна, Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського, Рівненським державним гуманітарним університетом та Миколаївським національним університет імені В.О. Сухомлинського

  Головою організаційного комітету виступила в.о.ректора ХДУ, професор Тюхтенко Н.А.

  Почесними гостями конференції стали доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Сухомлинська Ольга Василівна

  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка Хоружа Людмила Леонідівна

  доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Херсонської державної морської академії Куликова Лілія Борисівна

   доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мовознавства Херсонського державного університету Пентилюк Марія Іванівна

  доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Голобородько Євдокія Петрівна.

  Від Херсонського державного університету із доповідями виступили доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова  Федяєва Валентина Леонідівна

  До роботи конференції було залучено провідних учених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів – майбутніх управлінців, у коло наукових інтересів яких входять проблеми педагогіки вищої школи, зокрема освітнього менеджменту: загалом   близько 150 науковців, дослідників з різних міст України (Києва, Кропивницького, Рівного, Харкова, Умані, Миколаєва, Чернігів, Мукачево тощо).

  За об’єктивних причин не всі науковці змогли взяти безпосередню участь у роботі конференції, проте їх наукові дослідження будуть оприлюднені у збірнику наукових праць «Педагогічні науки» та збірнику матеріалів конференції

  Урочисте пленарне засідання, яке вела завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова ХДУ доцент Корольова Ірина Іванівна, розпочалося у сучасному конференц-залі Наукової бібліотеки університету об 11.00 з привітання в.о. ректора університету, професора Тюхтенко Н.А., яка у своєму виступі наголосила на актуальності тематики конференції і практичній значущості досліджень в освітній галузі. Проректор з наукової роботи ХДУ, професор Омельчук С. А. відзначив важливість наукових розробок у галузі педагогічної науки

  Серед напрямів роботи конференції організатори виокремили: історію науки і наукознавства крізь призму педагогічних досліджень; педагогічні дослідження в контексті індивідуального і колективного наукового пошуку; наукові школи як чинник розвитку науково-педагогічного знання; експеримент як складова педагогічних досліджень: за і проти; регіональні аспекти досліджень з педагогічних наук: історіографія та джерельна база тощо

  В атмосфері конструктивної дискусії присутніми було визначено подальші напрями наукових досліджень в ареалі історії освіти,  та педагогічної науки, наголошено на необхідності поновлення освітніх експертних послуг педагогічних досліджень в умовах зниження суспільного запиту на педагогічну освіту у закладах вищої освіти України із врахуванням сучасних реформаційних процесів

   

 

 

Наказ про призначення експертів ОНП Освітні, педагогічні науки