Наукова школа Слюсаренко Ніни Віталіївни

Оновлено: 23.10.2022

Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі

 

Керівник школи: Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту  імені проф. Є. Петухова,

Херсонський державний університет.

Заступник головного редактора збірників наукових праць «Педагогічні науки» та «Педагогічний альманах», член редакційних колегій збірника наукових праць «Людинознавчі студії». Серія «Педагогіка» та наукового журналу «Доклады Казахской академии образования» (Казахстан).

 

Наказ від 02.02.2017 № 69-Д

 

Мета - наукове обґрунтування теоретико-методичних основ розвитку освіти в Україні та зарубіжжі й доцільності використання продуктивних ідей історико-педагогічного досвіду в сучасних закладах освіти

  

Склад наукової школи

 

 

 

Кузьменко Юлія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ddwdrLMAAAAJ&hl=ru

http://oduvs.edu.ua/kafedra-administrativnogo-prava-ta-administrativnogo-protsesu-hf/sklad-kafedri/

 

 

 

 

 

Панагушина Ольга Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник соціальної сфери України, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0108726

 

 

 

 
Мороз Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, інспектор з питань  регулювання діяльності осіб та закладів усіх форм власності, які надають послуги у сфері дошкільної та позашкільної освіти (м. Лондон, Велика Британія)

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0088942

 

 

 

Матросова Інета Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну Кримського університету культури, мистецтв та туризму

https://scholar.google.com/citations?user=Gfr9RzcAAAAJ&hl=ru

  

Сліпіч Юлія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений діяч мистецтв України, директор Дитячої художньої школи Херсонської міської ради

http://art-school.ks.ua/

 

Філончук Зоя Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін, завідувач науково-методичної лабораторії географії та економіки КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

https://scholar.google.com/citations?user=Zp9CL2sAAAAJ&hl=ru

http://academy.ks.ua/?page_id=2650

 

 

Султанова Наталя Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

http://psp.mdu.edu.ua/?page_id=149 https://scholar.google.com/citations?user=otHPRbQAAAAJ&hl=ru

 

 

Сав’юк Анна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Миколаївського національного університету

імені В. О. Сухомлинського

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0059136

  

 

 

 

 

 

Кохановська Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти  КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0058426

https://orcid.org/0000-0001-7294-173X

AAA-7484-2020

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZyH2FBIAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222487170

 

 Безушко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогічної освіти Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0067656

 


Дереш Валентина Станіславівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1032265

 

Гончар Михайло Васильович – кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iTSxOY8AAAAJ&hl=ru

 

 

 

Гаврилюк Галина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1144554

http://academy.ks.ua/?p=17739

 

Сотер Марія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Первомайської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1463684

http://www.ppi.net.ua/index.php/sklad-fakultetu/kafedra-sotsialno-gumanitarnikh-distsiplin/2014-02-03-13-19-39

 

Ліпшиць Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови в судноводінні Херсонської державної морської академії

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1473284

https://ksma.ks.ua/?p=3598

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=BNOY3dIAAAAJ

 

 

 

 

 

Навроцька Марія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1469328

http://academy.ks.ua/?page_id=973

 

Шугай Яна Максимівна – викладач кафедри педагогіки й методик навчання КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1473701

https://khnnra.edu.ua/fakultet-reabilitatsijnoyi-pedagogiki-ta-sotsialnoyi-roboti/kaf-pedag-metod-navchan/

 

 

 

Кан Олена Юріївна – старший викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського державного аграрно-економічного університету

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1460435

https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=hfnv5uUAAAAJ  

https://ksaeu.kherson.ua/uk/university/teacher/244/

 

 

Коваленко Олександр Миколайович – аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету

 

Пислар Анатолій Борисович – аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету

http://publication.kspu.edu/persons/602/

 

Бурак Валентина Геннадіївна – докторант кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету; кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Херсонського державного університету

http://publication.kspu.edu/persons/542/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2w75sDIAAAAJ&hl=uk

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/ChairGenengineerTraining/GRS.aspx

 

Склад наукової школи

 

ПІП учасників

доктори наук

кандидати наук (доктори філософії)

викладачі без ступеня

аспіранти/

докторанти

Кузьменко Юлія

Василівна

+

+

 

 

Панагушина Ольга Євгенівна

 

+

 

 

Мороз Наталія Станіславівна

 

+

 

 

Матросова Інета Григорівна

 

+

 

 

Сліпіч Юлія Володимирівна

 

+

 

 

Філончук Зоя Володимирівна

 

+

 

 

Султанова Наталя Вікторівна

+

+

 

 

Кохановська Олена Вікторівна

+

+

 

 

Сав’юк Анна

Миколаївна

 

+

 

 

Безушко Світлана Володимирівна

 

+

 

 

Дереш Валентина 

Станіславівна

 

+

 

 

Гончар Михайло Васильович

 

+

 

 

Гаврилюк Галина Михайлівна

 

+

 

 

Сотер Марія Вікторівна

 

+

 

 

Ліпшиць Лариса Володимирівна

 

+

 

 

Навроцька Марія Мизайлівна

 

+

 

 

Шугай Яна Максимівна

 

+

 

 

Кан Олена Юріївна

 

+

 

 

Коваленко Олександр Миколайович

 

 

 

+

Пислар Анатолій Борисович

 

 

 

+

Бурак Валентина Геннадіївна

 

 

 

+

Усього

3

18

3

 

Тематика або направленість досліджень представників наукової школи: історико-педагогічні аспекти розвитку освіти в Україні, проблеми навчання, виховання та розвитку особистості майбутнього фахівця, професійна освіта.

 

Наукові досягнення школи

 

Інформація про захист докторських (кандидатських) дисертацій

членів наукової школи

1. Кузьменко Юлія Василівна. Тема «Методика формування культури праці учнів основної школи на уроках обслуговуючої праці», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2006).

2. Панагушина Ольга Євгенівна. Тема «Соціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій», спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2008).

3. Мороз Наталія Станіславівна. Тема «Система виховної роботи в середніх навчальних закладах Великої Британії», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2009).

4. Матросова Інета Григорівна. Тема «Формування технологічної компетенції у майбутніх технологів поліграфічного виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2011).

5. Сліпіч Юлія Володимирівна. Тема «Професійний розвиток педагогів у позашкільних навчальних закладах художньо-естетичного профілю», спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2012).

6. Філончук Зоя Володимирівна. Тема «Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи» , спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2012).

7. Султанова Наталя Вікторівна. Тема «Педагогічні умови формування етичної компетентності майбутніх соціальних педагогів», спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук  (2013).

8. Кохановська Олена Вікторівна. Тема «Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів», спеціальність 13.00.09 – теорія навчання, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2013).

9. Сав’юк Анна Миколаївна. Тема «Просвітницько-педагогічна діяльність жіночих громадських організацій на Півдні України в ІІ половині ХІХ – першій чверті ХХ століття», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2013).

10. Безушко Світлана Володимирівна. Тема «Ґендерне виховання учнів основної школи у позакласній діяльності», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2014).

11. Дереш Валентина Станіславівна. Тема «Соціалізаційний вплив сім’ї на формування дитини в соціокультурному вимірі (друга половина ХХ століття)», спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2015).

12. Гончар Михайло Васильович. Тема «Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у ІІ половині ХІХ – початку ХХ століття», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2016).

13. Гаврилюк Галина Михайлівна. Тема «Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2016).

14. Кузьменко Юлія Василівна. Тема «Теорія і практика формування освітньої складової фахівців з трудової підготовки (50-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий ступінь – доктор педагогічних наук  (2016).

15. Сотер Марія Вікторівна. Тема «Формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації» , спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2019).

16. Султанова Наталя Вікторівна. Тема «Теорія і практика соціального виховання в інтернатних закладах освіти в Україні (1956 – початок ХХІ століття)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий ступінь – доктор педагогічних наук (2019).

17. Ліпшиць Лариса Володимирівна. Тема «Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2019).

18. Навроцька Марія Мизайлівна. Тема «Розвиток професійного іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної освіти», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2019).

19. Кохановська Олена Вікторівна. Тема «Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти дівчат в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий ступінь – доктор педагогічних наук (2019).

20. Шугай Яна Максимівна. Тема «Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (1932–1958 рр.)», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2020).

21. Кан Олена Юріївна. Тема «Організаційно-методичні засади підготовки студентів-філологів у вищих навчальних закладах України в 1850–1917 роках», спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, науковий ступінь – доктор філософії (2021).

 

Наявність наукових статей у наукометричних базах

(Web of Science, Scopus та ін.)

Blynova, O., Kostenko, T., Nesin, Y., Fedorova, O., Chaban, O., Pyslar, A., & Popovych, I. (2021). Research of the Relationship between Perfectionism and Feelings of Loneliness of Youths. Postmodern Openings, 12(2), 01-17. https://doi.org/10.18662/po/12.2/294 (Web of Science)

Зубко А. М., Жорова І. Я., Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Кохановська О. В. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 77. № 3. С. 262–281. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3562 doi: https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3562 (Web of Science)

Avrunin O., Bondarenko I., Bondarenko S., Kuzmenko Y., Pinaieva O., Kisaіa P., Tleshova A., Luganskaya S. Аkustyczne wzbudzenie pola elektrycznego w roztworze wodnym NaCl. Przeglad Elektrotechniczny. 2019. № 4. P. 158–161. URL: http://pe.org.pl/articles/2019/4/28.pdf doi: 10.15199/48.2019.04.28. (Scopus)

Povoroznyuk A. I., Filatova A. E., Zakovorotniy O. Yu., Kuzmenko Y. V., Wуjcik W.& Kalimoldayeva S. The functional model of instrumental examination of a patient. Information Technology in Medical Diagnostics II: Proceedings of the International Scientific Internet Conference on Computer Graphics and Image Processing and 48th International Scientific and Practical Conference on Application of Lasers in Medicine and Biology. CRC Press, London. February 21, 2019. 324 p. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429057618/chapters/10.1201/9780429057618-30 doi: 10.1201/9780429057618-30 (Scopus)

Vakulyk O., Petrenko P., Kuzmenko Iu., Pochtovyi M., Orlovskyi R. Cybersecurity as a component of the national security of the state. Journal of Security and
Sustainability Issues
2020 March. Volume 9. Number 3. P. 776–784. URL: https://jssidoi.org/jssi/uploads/papers/36/Vakulyk_Cybersecurity_as_a_component_of_the_national_security_of_the_state.pdf doi: 10.9770/jssi.2020.9.3(4) (Scopus)

Oleg Avrunin, Igor Bondarenko, Stanislav Bondarenko, Yulia Kuzmenko, Olga Pinaieva, Piotr Kisała, Akmaral Tleshova, Saule Luganskaya. Аkustyczne wzbudzenie pola elektrycznego w roztworze wodnym NaCl). Przeglądu Elektrotechnicznego. № 4. 2019. - str.158–161 (Scopus )

Olga Vakulyk, Pavlo Petrenko, Iulia Kuzmenko, Maksym Pochtovyi, Ruslan Orlovskyi. Cybersecurity as a component of the national security of the state. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020 March. Volume 9. Number 3. P. 776-784. (Scopus)

Ivanyshchuk AndriyKuzmenko Iuliia, Solovei  Oleksii, Ustiuzhaninova Olha, Dmytrenko Natalia. Foreign experience of involving citizens in combating criminal offenses. Journal of law and political sciences. Vol. 27, issue 2. 2021. P.139-161. Emerging Sources Citation Index (ESCI) (Web of Science)http://journal-law.com/english-volumes/

Zhurat, Yu., Lipshyts, L., Soter, M., Chumak, L., Tarasenko, H., Valchuk-Orkusha, O., & Melnyk, I. (2020). Developing Professional Subjectivity in Future Primary School Teachers in the Context of a Neuropedagogical Approach. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11, 2Sup1, 64-81 [in English]. (Web of Science)

Soter M. Theoretical Modelling of Intercultural Communication Process. Journal of Advocacy, Research and Education, Vol. (6), Is. 2. Ghana, 2016. P. 87–92.  [Electronic resource]. DOAJ (Sweden)

http://www.kadint.net/journals_n/1473284978.pdf   

 

Наявність монографій

Бурак В.Г. Забезпечення якості, безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини в умовах глобалізації. Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна монографія / за ред. Непочатенко О.О. Умань Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 123-139.

Кохановська О. В. Становлення та розвиток природничо-математичної освіти дівчат в Україні ХІХ – початку ХХ століття: монографія. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. 367 с.

Кохановська О. В. Природничо-математична освіта в Україні ХІХ – початку ХХ століття. Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі: колективна монографія / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, І. Я. Жорова та ін.; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. С. 48–67.

Кохановська О. В. Нормативно-правове забезпечення управління жіночими навчальними закладами у першій половині ХІХ століття. Актуальні проблеми управління закладами освіти: колективна монографія / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. С. 73–84.

Кузьменко Ю.В. Формування  культури  праці особистості: монографія / за  ред.  Н.В.Слюсаренко. Херсон: РІПО, 2010. 170 с.

Кузьменко Ю.В. Методологічні та методичні засади вивчення питань Європейської інтеграції: кол. монографія. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – 119 с.

Кузьменко Ю. В. Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні: історико-педагогічний аспект: монографія. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. 443 с.

Кузьменко Ю. В. Трансформація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в контексті розвитку людського капіталу особистості / Ю. В. Кузьменко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення : колективна монографія / В. В. Кузьменко, Г. М. Сагач, Н. В. Слюсаренко [та ін.] ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – С. 129-146.

A.I. Povoroznyuk, A.E. Filatova, O.Yu. Zakovorotniy, Y.V. Kuzmenko, W. Wójcik & S.Kalimoldayeva. THE FUNCTIONAL MODEL OF INSTRUMENTAL EXAMINATION OF A PATIENT // Monographia «Information Technology in Medical Diagnostics II» // Editors: Waldemar Wójcik, Sergii Pavlov, Maksat Kalimoldayev, CRC Press, London, February 21, 2019, 324 Pages, ISBN 9780367177690 – 8 pages  

Theoretical and practical research in law: collective monograph / Belkin L., Iurynets J., Sopilko I., Belkin M. / Кузьменко Ю.В., Рудниченко С.М., Думанеський Р.В. Проблема торгівлі людьми в умовах збройного конфлікту на території України – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 220 р. S. 28-33. Available at: DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.LEGAL.II URL: https://isg-konf.com.

Сліпіч Ю. В. Теоретико-методичні основи професійного розвитку педагогів художньо-естетичного профілю: монографія  / Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти“, 2013. – 180 с.

Сотер М. В. Специфіка підготовки студентів до міжкультурної  комунікації в умовах змішаного навчання. Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців з іноземних мов: монографія / авт. кол. Абабілова Н.М., Баркасі В.В., Волченко О.М., Добровольська Л.С., Мироненко Т.П., Приступа В.В, Філліпєва Т.І., Шевченко І.В., Щербакова О.Л. та ін. / за заг. ред. Мироненко Т.П., Добровольської Л.С. Миколаїв: Видавництво МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. С. 189-235.

Султанова Н. В. Соціальне виховання дітей в інтернатних закладах освіти України  (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): монографія. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. 380 с.

 

Наявність творчих зв’язків із колегами з інших університетів, академічних інститутів НАН України, закордонних університетів і дослідницьких інститутів у формі спільних наукових досліджень, публікацій тощо

 

Кохановська О. В. і Гаврилюк Г.М. є майстер-тренерами швейцарсько-українського проекту «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні».

Кузьменко Ю. В. і Панагушина О. Є. – члени-кореспонденти Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

Сав’юк А. М. пройшла стажування на кафедрі англійської філології Фрайбургзького педагогічного університету (Німеччина) в рамках міжнародного проекту Tempus IV № 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя») (2014).
Є переможцем у конкурсі від Study of the United States Institutes та обрана єдиним представником від України для стажування в Університеті Луїсвілля, США (2015).

Сліпіч Ю. В. є одним з організаторів та координатором міжнародних конкурсів малюнку «Ілюстрація до народної казки» та «Марка дружби», «Міжнародної літньої художньої школи», координує питання міжнародної співпраці Дитячої художньої школи м. Херсона з навчальними закладами мистецького спрямування Болгарії, Литви, Латвії, Польщі, США, Чеської Республіки.

Сліпіч Ю. В. співпрацює з:

– факультетом мистецтва і дизайну Університету Західної Богемії (Чеська Республіка) – проведення мистецьких виставок, участь у симпозіумах, міжнародної літньої художньої школи;

– Міжнародним Арт Консорціумом, в якому представлені освітні заклади США, Мексики, Гаваїв, Чеської Республіки, Сербії та Словакії, в галузі педагогіки образотворчого мистецтва та подальшого розвитку культурних зв’язків між Херсоном та іншими країнами, проведено виставки творчих робіт в Херсоні та Хьюстоні;

– Екабпілським коледжем (Латвія) – впровадження в роботу коледжу навчального посібника для студентів мистецьких спеціальностей «Welcome to the World of Art» Ю. В. Сліпіч, Н. Г. Задніпрянна, О.Є. Борух, 2016;

Сліпіч Ю. В. – 2016 р.  – «Україна. Херсон – європейський вектор» – виставка творчих робіт учнів навчально-естетичного комплексу «Художня школа» м.Херсона у виставковій залі школи мистецтв ім. М.Чюрльоніса, м.Вільнюс (Латвія);

Сліпіч Ю. В. – 2021 р. – організація  Міжнародного конкурсу плаката «Уяви майбутнє своєї планети» до 35-річчя Чорнобильської трагедії разом із Фондом допомоги Чорнобилю у Великобританії (CRF), (Велика Британія).

Сотер М. В. плідно співпрацює з волонтером Корпусу Миру США
в Україні Алексом Пулом. Вона є членом наукової організації  «Центр українсько-європейського наукового співробітництва», основною метою якої є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти й науки держав Європейського Союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського Союзу (членське свідоцтво).

Філончук З. В. має досвід тренера компетенцій підприємливості та ініціативності в межах польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємливості» (2013-2015).

 

 

Наукові конференції, ініційовані науковою школою

 

1. Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (м. Каховка, 16-17 вересня 2016 р.).

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція з міжнародною участю «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка» (м. Каховка, 14-15 вересня 2017 р.).

3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка» (м. Каховка, 14-15 вересня 2018 р.).

4. ІV Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка» (м. Каховка, 7-8 жовтня 2021 р.).