Новий Модуль Документ

Оновлено: 28.10.2021

Історія аспірантури та докторантури  кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту

імені проф. Є.Петухова

 

Аспірантура та докторантура відкрита на кафедрі у вересні 1992 року і працює до сьогодення, що дало можливість створити потужну наукову школу з дослідження актуальних питань педагогіки, історії педагогіки, теорії і методики професійної освіти, теорії і практики виховання, соціального виховання в цілому соціалізації особистості дитини на різних історичних етапах розвитку освіти, педагогічної науки, педагогічної думки, шкільництва в Україні.

За  період роботи під керівництвом провідних учених України та університету на кафедрі було рекомендовано до захисту 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01, 13.00.04. У підсумку всі дисертації успішно захищені. А також за рекомендацією кафедри успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 84 здобувачі, з них 50 – викладачі ХДУ.

У різні часи аспірантами керували: академіки НАПН Ольга Сухомлинська, Іван Бех, Віктор Євдокимов, доктори наук, професори Інституту педагогіки НАПН України: Григорій Пустовіт, Людмила Калініна, Людмила Карамушка, а також викладачі університету: Борис Андрієвський,  Єлизавета Барбіна, Володимир Бутенко, Юлія Кіщенко, Микола Левченко, Жанна Нусінова, Ніна Слюсаренко,  Олександр Панченко, Любов Петухова, Валентина Федяєва,  Валентина Шарко, Андрій Шипко, Тетяна Яцула.

Усі здобувачі наукових ступенів беруть активну участь (очолюють) наукові школи університету. На кафедрі започатковано проведення Круглого столу «Наукова школа кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова в соціокультурному історичному просторі ХДУ» під керівництвом професорки кафедри Валентини Федяєвої.