Наукова школа В.Л.Федяєвої «Соціалізація дитини в сім’ї: теорія, історія, практика»

Оновлено: 23.10.2022

Керівниця наукової школи - Федяєва Валентина Леонідівна

Наказ про створення наукової школи від №129-Д від 9.02.2021 Наказ_№_60д Наукові школи.pdf

Мета: дослідження теорії, історії та практики виховання дітей в сім'ї на різних історичних етапах розвитку педагогіки в Україні

Завдання: розробка теоретичних питань становлення  сім'ї як інституту соціалізації в Україні; обгрунтування нових підходів до вивчення особливостей виховання дітей у  сім'ї Півдня України в контексті історичної ретроспективи; дослідження спадщини вітчизяних і зарубіжнихї учених з питань сімейного виховання

Склад наукової школи

Оновлено: 23.10.2022

Бєлан (Василева) Ганна Валеріївна

Тема дисертаційного дослідження: "Педагогічні погляди і просвітницька діяльність Олександра Кониського"

(13.00.01) 2004 р.

Сараєва (Чабан) Олена Вікторівна

Тема дисертаційного дослідження: "Педагогічна система В.О.Сухомлинського в науковому доробку вітчизняних учених" (13.00.01) 2007 р.

 

Кравченко Тетяна Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження: "Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років XX століття": (13.00.01) 2009 р.

 Єсьман Ірина Володимирівна 

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічна освіта батьків у 50-70-х роках ХХ століття в Україні" (13.00.01).  2011 р.

Фатєєва Катерина Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження:  "Система виховання в сім'ї Нікітіних в контексті проблем педагогічної науки і практики (70-ті - 80-ті роки XX століття)" (13.00.01) 2013 р.

Щербина Віталій Юрійович

Тема дисертаційного дослідження:  "Особливості виховання дітей у сім'ях Півдня України ХІХ-го століття" (13.00.01). 2013 р.

Самосудова-Грозова Ольга Борисівна

Тема дисертаційного дослідження:  " Формування дослідницької компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки" (13.00.04).  2016 р.


 

Фесенко Ганна Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження:  "Підготовка майбутніх учителів математики до підвищення фінансової грамотності учнів профільної школи" (13.00.04). 2018 р.

 

Токарєва Ольга Вікторівна

Тема дисертаційного дослідження:  " Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі у процесі професійної підготовки " (13.00.04). 2018 р.

Дембровська Ганна Миколаївна

Тема дисертаційного дослідження:  " Розвиток позашкільних закладів спортивного профілю в Україні (50-70 рр. ХХ століття) (13.00.01). 2019 р.

 

Іщенко Анастасія Миколаївна

Пислар Олександра Олегівна

Тема дисертаційного дослідження: "Підготовка управлінських кадрів освітньої галузі в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття)

Сібаров Станіслав Дмитрійович

Тема дисертаційного дослідження: "Новаторство в діяльності авторських шкіл України (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.)


Павлова Олена Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження: " Розвиток партнерського підходу в історії вітчизняної шкільної освіти (50-ті-80-ті рр. ХХ ст.)


Контакти

Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова
Тел.: 0675515034
Вн. тел.: 284
Email: