Міжнародні зв'язки

Оновлено: 23.09.2019

 

 Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є співробітництво з провідними освітніми закладами Європи.

       Кафедра співпрацює з педагогічним освітнім закладом Німеччини - Фрьобельсемінаром (м. Кассель), Солікамським державним педагогічним інститутом (Росія), Академією ім. Яна Длугоша ( м. Ченстохово, Польща).

      Щорічні зустрічі, обмін викладачів та студентів, можливість безпосереднього спілкування, професійні дискусії дозволяють ширше поглянути на Європейський освітній процес, усвідомити значущість вироблення єдиних підходів до вирішення навчально-виховних завдань та розвязання проблем сучасної освіти. В межах співробітництва студенти факультету щорічно проходять стажування в Німеччині, а німецькі студенти вивчають заняття викладачів кафедри, приймають учась у виховних заходах

На початку травня, викладачі факультету дошкільної та початкової освіти у складі Анісімової О.Е., Вінник Т.О., Лось О.М., Юрчука Ю.Ю проходили стажування на факультеті суспільних наук Поморської академії м. Слупська (Польща). 

Був розроблений план стажування, у програму якого входило ознайомлення із навчально-виховним процесом на факультеті, з навчальними планами, робочими програмами. Щодня викладачі відвідували заняття студентів ФДПО, які навчаються за програмою подвійних дипломів. Зокрема, заняття із методики вивчення польської мови, яке проводив пан Томеш Добровольський (вчитель початкової школи № 10 м.Слупська, викладач кафедри педагогіки), практикум з дошкільної педагогіки (проводила магістр Йоанна Круль-Мазуркевич, засновниця першого у Польщі освітнього центру, орієнтованого на розвиток комунікативних здібностей, творчого мислення засобами конструктора ЛЄГО), присвячене дитячим дидактичним іграм, лекцію професора психології пана Вітковського з теми «Теорія негативної ідентичності» та пари із вивчення комп’ютерних технологій. До програми стажування було включено відвідування дитячих садків, де проходила двотижнева практика наших студентів. Особливу зацікавленість викликав пілотний проєкт компанії «Samsung» із використанням ІТ-технологій у дитячому закладі (презентувала Ізабела Стемашек). У школі м. Кобильниця викладачі стали учасниками відкриття Днів науки та були присутні на конкурсі мультимедійних презентацій з різних навчальних предметів. У цьому навчальному закладі було надано можливість презентувати для колег, педагогів та науковців специфіку початкової освіти на Україні, використання «Фребельпедагогіки» в освітньому процесі ДНЗ та теми своїх наукових досліджень. Під час стажування група мала змогу поспілкуватися із новим ректором АП, доктором біологічних наук, професором Збигнєвом Осадовським; деканом факультету, доктором соціологічних наук, професором Іриною Суріною, а також відбулася екскурсія до мерії міста Слупська. Також організаторами стажування була надана можливість ознайомитись із діяльністю Університету третього століття та громадською організацією «Студентське товариство». Про візит викладачів університету було опубліковано статтю у місцевій пресі:  http://www.gp24.pl/wiadomosci/slupsk/a/akademicy-z-chersonia-w-kobylnicy,9989077/

.

 

 

       З 24.10.08 по 24.11.08 року члени кафедри проф. Пєтухова Л.Є., доц.  Гриценко І.В. та доц. Денисенко В.В. проходили стажування – очно у м. Кассель (Німеччина) у Фрьобель-семінарі. За період стажування ознайомилась із науково-методичними засадами розвитку Фрьобель-педагогіки в Німеччині, а також – з досвідом упровадження ідей видатного німецького педагога в Японії; Данії, Великобританії, Марокко; відповідною науково-методичною документацією: навчальними планами, робочими програмами навчальних дисциплін, критеріями оцінювання навчальних досягнень студентів.

Проведено переговорний процес щодо втілення нових проєктів з питань обліку викладачами та студентами в аспекті дошкільної педагогіки.

Відбулися дискусії щодо створення нових спеціалізацій з превентивної педагогіки, політехнічного виховання та соціалізації особистості дитини молодшого шкільного  віку.

Інновацією для роботи факультету буде введення спецкурсу з питань концепції Фрідріха Фрьобеля, мас-медіа в дошкільній освіті.

Рекомендовано розпочати роботу зі створення музею іграшки на факультеті дошкільної та початкової освіти.

На основі ознайомлення з концепцією та філософськими засадами Фрідріха Фрьобеля та відвідування музеїв, практичних та семінарських занять у навчальному закладі Фрьобель-семінару розробляються нові спецкурси, вводяться нові спеціалізації, що є підгрунтям якісно нового рівня співпраці двох навчальних закладів в аспекті дошкільної та початкової освіти.

Багато років кафедра підтримує контакти з Академією ім. Я. Длугоша (Польща) у наступних напрямках: проходження стажувань викладачами та студентами з метою підвищення кваліфікації; проходження педагогічної практики студентами; спільна організація педагогічних читань, наукових конференцій, семінарів; читання лекцій провідними викладачами; сумісні наукові розробки у галузі педагогіки з подальшою публікацією в спеціалізованих педагогічних виданнях.

         З 15.11.10 по 19.11.10 завідувач кафедри педагогіки початкової освіти  доц.Гриценко І.В. та заступник декану доц. Денисенко В.В. взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Основи освіти. Дидактичний контекст»  (Академія ім.. Яна Длугоша  м. Ченстохова, Польща).  

У ході конференції обговорювались питання теоретичного статусу загальної дидактики, статус предметної дидактики (дидактики природничих дисциплін, гуманітарних, художньо-літературних предметів); питання формування загальнолюдських цінностей; теорія і практика навчання, моделі навчання.

         Доцент Гриценко І.В. та доцент Денисенко В.В. виступили з доповіддю «Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи в системі вищої освіти України»  16 листопада. У дискусії, яку було організовано після доповідей членів делегації ХДУ, було обґрунтувано доцільність виховної роботи у ВНЗ та зроблено спробу порівняти питання підготовки майбутніх педагогів в Академії ім.. Яна Длугоша та Херсонському державному університеті.

15 листопада доц. Гриценко І.В. прочитала лекцію студентам з теми «Педагогічні дисципліни в ситемі підготовки майбутніх учителів», під час якої відбувався обмін думками та з багатьох питань виникали дискусії.

        Участь членів кафедри у роботі конференції сприяла зміцненню професійних зв`язків між викладачами ХДУ та Академії ім. Яна Длугоша, створила умови для подальшої співпраці на засадах партнерства.Усвідомлюючи, що без обміну передовим дагогічним досвідом із зарубіжними партнерами не може бути повноцінного розвитку педагогічної освіти нашої держави, ми запрошуємо до співпраці колег, небайдужих до проблем навчання, виховання та освіти. Основними напрямками співпраці для кафедри педагогіки початкової освіти є педагогіка, методика викладання дисциплін початкової освіти, інформаційні технології в педагогіці.