Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти

Оновлено: 16.09.2020

  

 

 В.о. завідуваач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Воропай Наталія Анатоліївна

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

         У 1979 році в Херсонському педагогічному інституті було засновано кафедру педагогіки та методики початкового навчання – першу кафедру факультету початкового навчання. Її історія нерозривно пов’язана із становленням факультету. Очолив кафедру фундатор факультету, доцент О.Прилепський, який пройшов разом із кафедрою 25 славних років. Завідувачами кафедри у різні роки були професор В.Бутенко, доцент Т.Олійник, професор Л.Петухова, професор Андрієвський Б.М.

Сьогодні, кафедру під назвою "Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти" очолює кандидат педагогічних наук, доцент Воропай Наталія Анатоліївна.

 Зміни, що повсякденно відбуваються у нашому житті, вносять помітні зрушення у зміст освіти. Реформа української освітньої системи потребує переоцінки цінностей педагогічної галузі. Нововведення у планах та програмах відбуваються у напряму демократизації суспільства, розбудови нашої незалежної держави, впровадження ідей народознавства і глобальної освіти. Це добре розуміють викладачі кафедри.

 Кафедра реалізує роботу у двох напрямках – викладання педагогічних дисциплін та дисциплін художньо-естетичного  циклу.

 Сучасне соціальне замовлення інтенсифікує пошуки новітніх інноваційних форм та методів викладання. Значні можливості дає викладачам використання інформаційно-комунікаційних технологій, нових технічних засобів навчання, елементів дистанційного навчання.

 Члени кафедри беруть активну участь у наукових, науково-методичних, науково-практичних конференціях, які відбуваються у провідних вузах України та за її межами. Щорічно кафедра виступає організатором Всеукраїнських та Міжнародних  науково-практичних і науково-методичних конференцій з сучасних проблем навчання і виховання.

     Кафедра педагогіки початкової освіти опікується проблемою набуття студентами практичного досвіду роботи. З цією метою викладачі кафедри співпрацюють з багатьма школами міста Херсона та області. На їх базі організовуються педагогічні практики студентів, досвід провідних вчителів вивчається та розповсюджується.

Науковий і практичний досвід роботи студенти набувають і в проблемних групах:

- професор Л.Пєтухова – Формування професійних компетентностей вчителя початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища».

 Предметом особливої уваги кафедри є координація і удосконалення роботи з молодим інтелектуальним потенціалом факультету. Природно, що наукова праця викладачів кафедри знаходить своє продовження у студентських наукових пошуках. Дослідження талановитої студентської молоді реалізуються у творчих роботах, кращі з яких неодноразово одержували призові місця і відзнаки у конкурсах науково-дослідницьких робіт студентів. Серед наших студентів є дипломанти та переможці Всеукраїнських олімпіад з педагогіки та методик початкової освіти. Так, у 2009 році студенти Т.Загорулько та Е. Балакіна здобули на олімпіаді з дошкільного виховання (Луганський національний університет ім. Т.Шевченка) відповідно 4 і 8 місця та були нагороджені грамотами «За найвищий рівень теоретичної підготовки», «За кращу самопрезентацію», «За кращу методичну розробку заняття». Студентка Н.Піддубна на олімпіаді з методик початкового навчання (Бердянський державний педагогічний університет) здобула 3 призове місце.

Найкращі випускники факультету заохочуються до продовження навчання в магістратурі і аспірантурі.

Кафедра бере активну участь у міжнародних проєктах і програмах, має міцні зв’язки з Академією ім. Яна Длугоша у м. Ченстохово (Польща), Фрьобельсемінаром у м. Кассель (Німеччина). З метою набуття досвіду та освоєння новітніх педагогічних технологій діє програма обміну студентами, які систематично проходять стажування у Польщі, Німеччині та на кафедрі педагогіки початкової освити ХДУ.

У межах професійного обміну між ХДУ та Фрьобельсемінаром викладачі кафедри проф. Л.Петухова, доц. І.Гриценко, доц. В.Денисенко пройшли планове стажування у м.Кассель (Німеччина)

 Головним напрямом науково-дослідницької роботи кафедри є удосконалення професійної підготовки вчителя початкових класів,  відносно якої члени кафедри проводять такі ініціативні дослідження:

·        «Теоретико-методичні основи формування професійних компетентностей майбутніх вчителів початкових класів». В рамках цього дослідження було створено сертифікована Веб-мультимедіа енциклопедія з курсу «Історія педагогіки» (доктор педагогічних наук, професор Л.Пєтухова);

·        «Теорія і практика цілепокладання в діяльності майбутнього вчителя початкових класів» (кандидат педагогічних наук, доцент І.Гриценко);

·        «Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів» (кандидат педагогічних наук, доцент В.Денисенко);

·        «Естетичне виховання учнів початкової школи засобами національного пісенного фольклору» (старший викладач А. Владимирова);

·         «Особливості виховання школярів в кризові періоди їх розвитку» (викладач А.Горлова);

·        «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкових класів засобами ІКТ» (кандидат педагогічних наук, доцент Н.Воропай).

 2009 рік приніс кафедрі ще одну вагому наукову подію – захистила докторську дисертацію професор кафедри, декан нашого факультету Л.Петухова, і в день свого народження, 18 листопада  Любов Євгенівна отримала диплом доктора наук. Ми пишаємося успіхом нашого викладача і бажаємо наснаги та перемог в подальшій роботі!

В 2016 році відбулося злиття кафедри дошкільної освіти з кафедрою початкової освіти, в результаті чого на факультеті з'явилася нова потужна кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти, яку очолив професор Андрієвський Б.М.

У 2020 році, кафедру очолила Воропай Наталія Анатоліївна.

 Науковці, викладачі та вчителі початкових класів запрошуються до співпраці.

Зараз на кафедрі створено потужний колектив викладачів-науковців(секція початкової освіти): завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Н.Воропай,, доктор педагогічних наук, професор Б.Андрієвський, декан факультету, доктор педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України, професор Л.Петухова, помічник декана з художньо-естетичного виховання студентів, кандидат педагогічних наук, доцент Т.Голінська, кандидат педагогічних наук, доцент І.Гриценко, кандидат педагогічних наук, доцент В.Денисенко,  заступник декана з організаційно-виховної роботи та практики, доцент А.Горлова, викладач, керівник практики факультету С.Чепурна, кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету естетичного виховання, старший викладач А.Владимирова, кандидат педагогічних наук, старший викладач В.Коткова, помічник декана з використання ІКТ, викладач Ю.Юрчук, Заслужений працівник культури України, старший викладач Р.Козян, кандидат педагогічних наук, викладач Т.Вiнник, старший лаборант кафедри І.Архіпова, лаборант Г.Щербакова.