Sapere

Силабуси освітніх компонент

Оновлено: 09.03.2021

II семестр

1 курс

Силабус Психологія загальна і вікова ПО.pdf (360.8 Kb)

Силабус Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності.pdf (261.6 Kb)

Силабус ДО_ заочна_Основи образотворчого мистецтво з методикою керівництва зображ. діяльн.дітей_171.pdf (449.1 Kb)

Силабус_ДО_ заочна_Основи образотворчого мистецтво з методикою керівництва зображ. діяльн.дітей_131+.pdf (476.9 Kb)

СИЛАБУС Методология та технологія організації педагогічних досліджень. Освітні вимірювання.pdf (518.1 Kb)

Силабус Теорія та методика виховання (скор.терм.).pdf (373.9 Kb)

Сілабус_психологія дитяча.pdf (772.3 Kb)

Сілабус_Сімейна психологія.pdf (595.9 Kb)

АНІСІМОВА Силабус ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ.pdf (638.8 Kb)

2 курс

Силабусу ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ.pdf (530.5 Kb)

Силабусу_ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З СУСПІЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ_денна_заочна.pdf (467.2 Kb)

 Силабус_ДО_ Основи образотворчого мистецтво з методикою керівництва зображ.pdf (480.6 Kb)

Силабус Здоров`язбережувальна спрямованість освітнього процесу в початковій школі 2.pdf (461.7 Kb)

Силабус_СО_заочна_Образотворче діяльність з методикою_281.pdf (486.4 Kb)

Силабус_СО_Образотворче діяльність з методикою 2.pdf (578.7 Kb)

3 курс

3 курс_Силабусу ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З РОДИНАМИ_денна_заочна.pdf (555.3 Kb)

3 курс_Силабусу ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕН_денна_заочна.pdf (448.9 Kb)

Силабус Психологічний супровід дитинства ДО .pdf (362 Kb)

Силабус Психологічний супровід дитинства ПО.pdf (430.4 Kb)

Силабус ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.pdf (839 Kb)

4 курс

Силабус Психопатологія ДО 4 курс.pdf (370.1 Kb)

Силабус Психопатологія ПО 4 курс.pdf (389.8 Kb)

Силабус ФРЕБЕЛЬПЕДАГОГІКА 4.pdf (956.8 Kb)

Силабус_ПО_ Образотворче мистецтво з методикою навчання.pdf (452.4 Kb)

1 курс М

Силабус Методика викладання теорії виховання у ЗВО 1м.pdf (331 Kb) 

Силабус Педагогіка і психологі вищої школи ДО 1м.pdf (399.4 Kb)

Силабус Педагогіка і психологі вищої школи ПО 1м.pdf (389.6 Kb)

Силабус Менеджмент в системі ДО.pdf (704.7 Kb)

 

I семестр

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА

ДОКУМЕНТООБІГ у ЗДО

ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З РОДИНАМИ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 231

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ У ЗДО_з.ф.

ТЕХНОЛОГІЯ КЕРІВНИЦТВА ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИМ РОЗВИТКОМ ДІТЕЙ

Силабус дидактика

Силабус Методика викладання дидактики у ЗВО

Силабус Педагогіка загальна

Силабус Робота з батьками

Силабус Теорія музики та сольфеджіо

Силабус Теорія та методика виховання

Дитяча практична психологія ДО

Дитяча практична психологія ПО

Діагностика і корекція успішності молодших школярів

Загальна психологія

Загальні основи педагогіки

Осн. психодіагностики ДО

Осн. психодіагностики ПО

Психологічний супровід дитинства ДО

Психологічний супровід дитинства ПО

Психологія загальна і вікова. Вікова

СИЛАБУС Педагогічна творчість

Cилабус Cвята і розваги

Психологія дитяча

Силабус Дитячий фольклор та театрально-ігрова діяльність у ЗДО (денна)

Силабус Методика навчання освітньої галузі Мистецтво

силабус Моніторинг успішності мол.школярів

Силабус Музичне мистецтво з методикою навчання (денна)

Силабус Музичне мистецтво з методикою навчання (скорочений термін)

Силабус Основи образотворчого мистецтво з методикою керівництва

Силабус Образотворче мистецтво з методикою навчання

Силабус Практикум з дошкільного репертуару

силабус Сучасні Інформаційні Технології Навчання

силабус Смарт технлогії в ДО

Силабус Теорія і методика музичного виховання (денна)

Силабус Художня праця та основи дизайну

Гендерна психологія

ОСНОВИ СЦЕНІЧНОГО ТА ЕКРАННОГО МИСТЕЦТВА

Педагогічна майстерність