Науково-дослідницька робота

Оновлено: 12.03.2020

                                                                         

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Основний напрямок дослідної діяльності кафедри:

«Удосконалення підготовки кадрового потенціалу початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів»

 

 

 

ІНІЦІАТИВНІ ТЕМИ:

 

1. Розвиток професійної майстерності  майбутніх вчителів початкової школи  

Статті, доповіді на конференціях. Написання навчально-методичного посібника. Професор Андрієвський Б.М.

 

2.Підготовка вчителя початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища

 Написання підручника та навчально-методичного посібника

 Статті, доповіді на конференціях   Професор Пєтухова Л.Є.

 

3. Естетичний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами синтезу мистецтв.

Статті, доповіді на конференціях   Доцент Толінська Т.М.

 

4.Цілепокладання в діяльності вчителя початкових класів.

Статті, доповіді на конференціях.   Доцент Гриценко І.В.

 

5.Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів.

Статті, доповіді на конференціях     Доцент Денисенко В.В.

 

6.Дитячий національний пісенний фольклор у позакласній роботі. 

Статті, доповіді на конференціях     Старший викладач Владимирова А. Л.

 

7. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів

Статті, доповіді на конференціях    Доцент Воропай Н.А.

 

8.Педагогічна майстерність вчителя.

Статті, доповіді на конференціях    доцент Горлова А.В.

 

 

 

Підготовка наукових кадрів

 

У 2016 році відкрито аспірантуру на кафедрі педагогіки дошкільної та почакової освіти. Перші аспіранти - випускники факультету: Бальоха Альона, Соценко Юлія, Юрчук Юрій.