Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 16.09.2020

 

 

 

ВОРОПАЙ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

В.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар університету.

 ORCID   0000-0003-3388-5661

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3u0tKNwAAAAJ&hl=ru

 АНДРІЄВСЬКИЙ БОРИС МАКІЙОВИЧ

 

професор кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти. Доктор педагогічних наук, професор . Член вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член редколегії "Педагогічні науки".


 

ПЕТУХОВА ЛЮБОВ ЄВГЕНІЇВНА

 

Доктор педагогічних наук, професор, декан Педагогічного факультету Херсонського державного університету, заслужений працівник освіти України. Голова вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Голова художньої ради факультету. Член приймальної комісії факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член ректорату, член редколегії "Педагогічні науки". Візитор-професор Поморської академії в м.Слупськ (Польща), нагороджена Орденом княгині Ольги II ступеня за видатні особисті заслуги в державній, виробничій, науковій, освітній та культурній сферах діяльності.

 ORCID   0000-0003-0814-2807

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56290142800

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1VSCM78AAAAJ&hl=ru

 

ГОРЛОВА АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА

 - заступник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, доцент кафедри.

orcid   0000-0002-6734-6335

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=QmD7CYMAAAAJ

 

АНІСІМОВА ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри,  член вченої ради факультету, керівник секції дошкільної освіти, координатор «Освітнього центру Фрідріха Фребеля»

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7lM_eJQAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-9467-3975


КАЗАННІКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

кандидат психологічних наук, доцент, керівник секції "Дитяча психологія", консультант Центру корекції та розвитку дитини

https://scholar.google.com.ua/citations?user=41xmxbQAAAAJ&hl=uk&authuser=1

https://orcid.org/0000-0002-7207-3749

   

ГОЛІНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

 

- кандидат педагогічних наук, доцент. Член вченої ради факультету, помічник декана з естетичного виховання. 


 

 

.

ГРИЦЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

 - кандидат педагогічних наук, доцент. Член науково-методичної ради факультету. 

ORCID   0000-0002-1293-8261

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Y_sOV0MAAAAJ

   

ДЕНИСЕНКО ВЕРОНІКА ВЯЧЕСЛАВІВНА

 – кандидат педагогічних наук, доцент, учений секретар спеціалізованої вченої ради К 67.051.02 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  

ORCID   0000-0002-5461-6914

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=6LHdoXIAAAAJ

 

ЦЮПАК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, голова науково-методичної ради факультету, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених факультету

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WXY-oXsAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-7427-8588


 

ЛОСЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат психологічних наук, доцент  кафедри

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=mgRPWWMAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-0177-9381

https://publons.com/researcher/3433548/oksana-los/ 


   

ВЛАДИМИРОВА АЛЛА ЛЕОНІДІВНА


- кандидат педагогічних наук, доценткафедри, завідувач кабінету естетичного виховання факультету. Художній керівник вокального ансамблю факультету "Тавричаночка".

 ORCID  0000-0003-3912-4628

https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=3&user=UrDinwoAAAAJ

   

КОЗЯН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

 

- старший викладач, Заслужений працівник культури України, керівник хору факультету.

 

   

ВIННИК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРIВНА 

Заступник завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210103946&eid=2-s2.0-85069534891

 

ЮРЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 

 - викладач кафедри педагогіки початкової освіти. Помічник декана з розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури факультету. ПОмічник декана з організації дистанційного навчання. Координатор профорієнтаційної роботи факультету. 

orcid - 0000-0002-1022-7079

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iQzwBw8AAAAJ&hl=uk

 

ЧЕПУРНА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

- керівник практики на факультеті, викладач кафедри

Оrcid   0000-0002-2526-7313

https://scholar.google.com/citations?user=kTbyvK8AAAAJ&hl=en

 

ВОЛЯНЮК АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА 

викладач, аспірант спеціальності 015 "Професійна освіта"

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=a_-p6d8AAAAJ&hl=uk

 

https://orcid.org/0000-0002-2890-4787


АРХІПОВА ІННА СЕРГІЇВНА

- старший лаборант кафедри педагогіки початкової освіти