Вимоги до статей практиків та студентів

Оновлено: 21.01.2014

УВАГА! Запрошуємо до участі!!!

У межах Міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля»,

заплановано випуск збірки науково-методичних статей

студентів, вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів

до друку Приймаються статті, присвячені реалізації самоосвітньої роботи, та з методичної теми педагогів.

Збірка вийде з друку до 26 березня 2014 року. 

Кожний учасник отримає програму конференції, авторський сертифікат участі, збірку друкованих праць.

Вимоги до оформлення тексту доповіді у збірнику матеріалів конференції

Загальний обсяг доповіді – 3-5 сторінок. Матеріали подаються в друкованому та електронному варіантах на CD у форматі Word 97 /2003:

- тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;

- усі поля на сторінці по2 см, відступ на абзац1,25 см;

- на початку у правому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); нижче – назва навчального закладу(без скорочень), місто, країна; нижче через інтервал у центрі – назва доповіді (маленькими літерами, жирним шрифтом 14 розміру); нижче, через два інтервали, друкується текст;

- ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних програм пакету МS Office (Word, Excel,  Power Point);

- список літератури є обов’язковим і додається після тексту доповіді, джерела зазначаються в алфавітному порядку (4-5 джерел);

- посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках за таким зразком: [5, с. 175 ];

- на окремій сторінці – обов’язково вказати відомості про автора - прізвище, ім’я, по батькові, посаду (для вихователів та вчителів – кваліфікаційну категорію, пед.звання, відзнаки, (якщо є), установу (повністю), адресу для листування, контактний телефон.