Вимоги до оформлення доповіді

Оновлено: 20.01.2014

Загальний обсяг доповіді – 3-5 сторінок. Матеріали подаються в друкованому та електронному варіантах на CD у форматі Word 97 /2003:
- тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;
- усі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1,25 см;
- на початку у правому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); нижче – назва організації (без скорочень), місто, країна; нижче через інтервал у центрі – назва доповіді (маленькими літерами, жирним шрифтом 14 розміру); нижче, через два інтервали, друкується текст;
- ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних програм пакету МS Office (Word, Excel, Power Point);
- список літератури є обов’язковим і додається після тексту доповіді, джерела зазначаються в алфавітному порядку (4-5 джерел);
- посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках;
- на окремій сторінці – обов’язково вказати відомості про автора - прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посаду, установу (повністю), адресу для листування, контактний телефон.