Наукова діяльність

Оновлено: 12.03.2020

 Науково-дослідна робота викладачів

 Провідним аспектом діяльності професорсько-викладацького складу факультету є науково-дослідна робота за наступними напрямами:

 • захист докторських та кандидатських дисертацій;

 • робота над науковими дослідженнями;

 • написання та друкування наукових досліджень;

 • рецензування науково-методичних посібників, авторефератів, кандидатських дисертацій;стажування;

 • участь у конференціях;участь у міжнародних проєктах.

 

Науково-дослідна робота студентів

 Організація науково-дослідної роботи студентів здійснюється студентським науковим товариством, під керівництвом помічника декана факультету з наукової роботи доцента Ільїної Н.В.

Напрями роботи:    

 • робота у проблемних групах;

 • робота над науковими дослідженнями;

 • написання статей;

 • участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей: «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта»;

 • підготовка наукових досліджень на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт;

 • виступи з доповідями на студентських науково-практичних конференціях;

 • консультування у Центрі розвитку дитини.