Історична довідка факультету

Оновлено: 19.02.2020

 

Херсонщина завжди славилася своїми спортивними традиціями. Такі види спорту, як веслування академічне, веслування на байдарках і каное, настільний теніс, легка атлетика, стрільба з лука, кульова стрільба, волейбол, боротьба, шахи протягом багатьох років були представлені нашими спортсменами на змаганнях найвищого рівня (Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи, всесоюзні змагання, Спартакіади народів СРСР). Достатньо назвати такі прізвища як Лариса Латиніна, Іван Сотніков, Валерій Борзов, Сергій Чухрай, Сергій Пострєхін, Олена Вечерок, Ельдар Асанов, Наталя Жукова, Олександр Береш  та інші. Всі досягли вагомих спортивних результатів під керівництвом висококваліфікованих тренерів: Михайла Сотниченка, Бориса Войтаса, Едуарда Марченко, Олексія Колибельникова, Віктора Рушникова, Валерія Тельмана та інших.

На жаль, з роками в науково-методичній підготовці в шкільному та дитячо-юнацькому спорті помітились тенденції у відставанні, що призвело до зниження спортивних результатів. Гостро постало питання підготовки фахівців фізичного виховання в загальноосвітніх школах. Справа в тому, що їх готував в основному, Миколаївський педагогічний інститут. Це стало передумовою для рішення обласного управління народної освіти, ректорату Херсонського державного педагогічного інституту про створення в ХДПІ факультету фізичного виховання та спорту. Студенти-спортсмени, яких готував спортивний клуб нашого навчального закладу, протягом багатьох років ставали переможцями і призерами різноманітних змагань. Були налагоджені зв'язки зі школою олімпійського резерву, спортивними школами. У результаті цілеспрямованої праці керівництва вузу, обласного управління народної освіти з 1993 року відкрито спеціальність "ПМСО. Біологія та фізичне виховання", а з 1994 року на базі цієї спеціальності було засновано факультет фізичного виховання та спорту.

Базою факультету стала кафедра фізичного виховання, яку очолював протягом 25 років майстер спорту, великий ентузіаст своєї справи Геннадій Захарович Овчаренко, а також спортивний клуб "Буревісник" на чолі з першим деканом факультету, заслуженим тренером України Валентином Івановичем Сабадашем  Sabadash.doc (22.5 КБ).

Після заснування факультету було відкрито дві нові кафедри: теорії та методики фізичного виховання та спортивних дисциплін.

Кафедру теорії та методики фізичного виховання очолив випускник нашого інституту, майстер спорту, кандидат педагогічних наук, доцент Пришва О.Б. Разом з ним на кафедрі працювали: доктор педагогічних наук, професор Л.П. Сергієнко, кандидати наук - В.М. Дворецька, В.В. Бевзюк, Г.П. Голобородько, О.Г. Лановенко, викладач О.М. Гетьманська, старші викладачі І.В. Маляренко, Т.І. Микерчук. Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри стали методи індивідуалізації фізичного виховання школярів та їх оздоровлення засобами фізичної культури. Викладачами кафедри були опубліковані 18 наукових статей, видані 4 методичні посібники, вони приймали участь в національних та міжнародних наукових конференціях, конгресах. Традицією стало проведення кожного року науково-практичних студентських конференцій, пов'язаних із застосуванням засобів фізичного виховання в оздоровлені підлітків.

Кафедрою спортивних дисциплін, після її відкриття у 1994, році керував майстер спорту, кандидат біологічних наук, доцент В.С. Бевзюк (1935-2008) S2020002.JPG (83.8 КБ). У 1997р. до неї була приєднана загальноінститутська кафедра фізичного виховання, яку очолював старший викладач М.Д. Недбайло. Разом з ними працювали декан факультету, доцент В.І. Сабадаш, доцент В.Ф. Петриченко, майстер спорту міжнародного класу, старший викладач В.В. Скворцов, майстер спорту, старший викладач С.І. Куцегуб, ветерани кафедри, старші викладачі Є.І. Безгребельна, О.В. Бороменський, Л.В. Гаврильченко, старші викладачі О.Г. Шалар, М.І. Швидкий, І.І. Зайцев та викладачі Ю.М. Франкевич, Ю.М. Ємельянов, С.О. Дубровна, О.О. Смоленський, майстер спорту, Заслужений тренер України Ю.О. Воронцов, О.С. Еделєв та голова спортивного клубу М.В. Одинцов. Викладачі кафедри брали активну участь в обласних, республіканських та міжнародних конференціях. Вони є авторами методичних вказівок для вчителів області і студентів факультету фізичного виховання та спорту.

Також слід згадати ветеранів кафедри фізичного виховання Б.Г. Яшиша, С.П. Супруна, Л.Д. Попова та тих кого вже нема серед нас Г.З. Овчаренка, С.О. Пономаренко, В.Г. Агафонова, Л.С. Агафонову. Це були висококваліфіковані викладачі й прекрасні люди. Назавжди залишиться світла пам'ять про них.

У 1998 році факультет вперше випускає 37 фахівців, з яких 32 направляються на роботу в школи області. Слід відзначити, що серед перших випускників 6 студентів мали звання майстер спорту міжнародного класу, 18 - майстер спорту, 7 - кандидат в майстри спорту, 1 першоразрядник. В наступному році 34 фахівця з 42 випускників розпочинають трудову діяльність в школах. Решта працює в ДЮКФП міста та в районах області.

За 25 років діяльності факультету дипломи фахівця з вищою освітою отримали понад 1000 випускників, з яких быльше 750 освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і більше 150 магістр. Дипломи з відзнакою отримали близько 60 випускників.

На сьогодні керівництво навчальною, науковою, спортивно-масовою та виховною діяльністю факультету здійснює деканат: декан факультету - кандидат педагогічних наук, доцент Глухов Іван Геннадійович,  помічник декана з навчально-методичної роботи - доцент Голяка Сергій Кіндратович , помічник декана з організаційно-виховної роботи - доцент Коваль Вікторія Юріївна.

Навчально-виховний процес зі спеціальних дисциплін здійснюють три кафедри: теорії та методики фізичного виховання - завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Маляренко Ірина Валентинівна, олімпійського та професійного спорту - завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Стрикаленко Євген Андрійович, медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту - завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту наук, доцент Возний Сергій Степанович.

На кафедрах працюють досвідчені викладачі: два професори - Смульський Валерій Леонідович, Ромаскевич Юрій Олексійович,  двадцять кандидатів наук, заслужений тренер України - Кан Юрій Борисович; заслужений лікар України - професор Ромаскевич Юрій Олексійович, тренер Національної збірної України - Плохенко Валерій Сергійович, тринадцять майстрів спорту, двоє суддів міжнародної категорії.

Всі викладачі факультету мають відповідну базову вищу освіту. Науковим відділом ХДУ постійно здійснюється контроль за перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрового складу факультету. За останні три роки підвищили кваліфікацію в закладах післядипломної освіти 9 викладачів.

Факультет має міцну навчально-матеріальну базу. До послуг студентів університетська бібліотека, читальні зали, навчально-методичний кабінет, який налічує понад 1500 примірників наукової та методичної літератури.

Протягом двадцяти п'яти років основним завданням професорсько-викладацького складу факультету є підготовка фахівців галузі "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини" для навчальних закладів системи освіти та фізкультурно-спортивних організацій.

Сьогодні на денній та заочній формах  навчаються понад 400 студентів.

Три кафедри факультету готують фахівців з таких спеціальностей:

 • 014.11. Середня освіта (фізична культура). Спеціалізації: організація спортивно-масової роботи, туристична робота; організація фізкультурно-оздорвча роботи, основи здоров'я (денна та заочна форми навчання); Освітня програма: 014. Середня освіта (фізична культура) - гарант програми, доцент Степанюк Світлана Іванівна.

 • 017. Фізична культура і спорт (денна та заочна форми навчання); Освітня програма: 017. Фізична культура і спорт - гарант програми, доцент Андрєєва Регіна Ігорівна. 

          Випускники отримують кваліфікацію:

 • Викладач фізичної культури (магістр);

 • Вчитель фізичної культури (бакалавр).
 • Тренер-викладач з видів спорту (бакалавр).

Типовими видами діяльності цих спеціалістів є фізкультурно-оздоровча, спортивна, виховна, організаційна, рекреаційна, викладацька, науково-дослідна та організаційно-управлінська діяльність у дошкільних закладах, середніх школах, коледжах, фізкультурно-спортивних організаціях, інститутах, у системі Збройних сил України.

Гордістю факультету є його випускники, що наразі входять до складу науково-педагогічних працівників кафедр факультету:

 • Глухов Іван Геннадійович - декан факультету фізичного виховання та спорту, кандидат наук,  доцент.

 • Стрикаленко Євген Андрійович - завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидат наук, доцент;
 • Коваль Вікторія Юріївна - помічник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, кандидат наук, доцент;

 • Андрєєва Регіна Ігорівна - кандидат наук, доцент, майстер спорту України з художньої гімнастики,  гарант освітньої програми: 017. Фізична культура і спорт;

 • Кольцова Ольга Сергіївна - кандидат наук, доцент, помічник декана з практик,  майстер спорту Українни з настільного тенісу;

 • Степанюк Світлана Іванівна - кандидат наук, доцент,  гарант освітньої програми: 014. Середня освіта (фізична культура);

 • Харченко-Баранецька Людмила Леонідівна - кандидат наук, помічник декана з наукової роботи,  доцент;

 • Жосан Ігор Анатолійович - кандидат наук, доцент;

 • Гацоєва Лілія Степанівна - кандидат наук, доцент;

 • Барановська Юлія Володимирівна -  викладач, майстер спорту України з гандболу;

 • Кільніцький Олександр Юрійович - викладач, майстер спорту України з спортивного туризку, майстер спорту України з спортитвного орієнтування;

Серед студентів та випускників факультету ми можемо відзначити чимало чемпіонів та призерів України, Європи, Світу та Олімпійських ігор, Дефлімпійських ігор  _sport.slava.doc (57.5 Kb)