Факультет фізичного виховання та спорту

Оновлено: 31.01.2023

          

 

Факультет фізичного виховання та спорту вітає вас !!!


 

Декан факультету - доцент Глухов Іван Геннадійович
 
e-mail
ORCID: 000-0003-4226-5253
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rnMtBdIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title 

 

Особа, що виконує обов'язки  заступниці декана з організаційно-виховної роботи і працевлаштування
викладач
Дробот Катерина Володимирівна 
 
e-mail 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y1f3qYwAAAAJ&hl=ru
 
https://orcid.org/0000-0002-1421-2464
 
 
Особа, що виконує обов'язки заступника  декана з навчально-методичної роботи
і практик
кандидат біологічних наук, доцент 
Голяка Сергій Кіндратович
 
e-mail  
 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uqlGV8IAAAAJ;

https://orcid.org/0000-0001-6805-584X

 

     
Помічниця декана з наукової роботи
доцент Харченко-Баранецька Людмила Леонідівна

https://orcid.org/0000-0002-0829-6630

scholar.google

Помічниця декана з практик
викладачка Кострікова Катерина Сергіївна
 
 

 

Помічник декана з міжнародних зв'язків
доцент Еделєв Олександр Сергійович 

https://orcid.org/0000-0002-7866-0282

 scholar.google

Секретарка деканату
Воліченко Ірина Володимирівна
 
Диспетчерка факультету
Руденко Вікторія Сергіївна
 
 
 

Години прийому у декана та його заступників - 1530 - 1630 кожного вівторка ( у мовах внутрішнього переміщення,  пропонується користуватися корпоративною поштою).

Факультет фізичного виховання та спорту є одним із наймолодших факультетів Херсонського державного університету. Він заснований у 1994 році.

Факультет здійснює підготовку фахівців з наступних спеціальностей:

 1. 014 Середня освіта, спеціалізація 014.11 Фізична культура

за ступенем вищої освіти: бакалавр, магістр. Форма навчання: денна, заочна.

 2. 017 Фізична культура і спорт

за ступенем вищої освіти: бакалавр,  магістр. Форма навчання: денна,  заочна

 Навчально-методичну, наукову та організаційно-виховну роботу на факультеті з професійної підготовки майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані кадри.

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Посилань

Новий Модуль Документ

Заліково-екзаменаційні сесії

Оновлено: 23.12.2022

Розклад занять на ІІ семестр 2022/2023 н.р.

Оновлено: 23.12.2022

Інформація для студентів заочної форми навчання

Оновлено: 23.12.2022

Інформація для студентів

Оновлено: 23.12.2022

 

Загальні питання організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті. Основним документом, який регламентує організацію освітнього процесу в нашому університеті є Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ (вересень 2020) (2).docx (244.8 Kb)

Порядок створення індивідуального плану.pdf (533.6 Kb)

Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти.docx (26.5 Kb)

№ 592-Д Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ХДУ (2).doc (112 Kb)

Положення про обрання студентами дисципліни за вибором.doc (62.5 Kb)

№ 803-Д Порядок оцінювання (2) (1).docx (50.6 Kb)

№ 106-Д Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам у ХДУ.doc (174.5 Kb)

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій.PDF (2.9 Mb)

Порядок реагування на випадки.PDF (8.5 Mb)

 

Про академічну доброчесність

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Херсонського державного університету

Матеріали, які стосуються питань дотримання академічної доброчесності, зібрані у відповідному розділі Академічна доброчесність сайту ХДУ.

Для того, щоб краще зрозуміти поняття "академічна доброчесність", знати, що вважається її порушенням, радимо ознайомитись із глосарієм термінів.

Порядок виявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти Херсонського державного університету

Про підготовку кваліфікаційних робіт

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) - чинна редакція, зі змінами, внесеними наказом №1144-Д від 28.12.2019.

 

Державна атестація

Оновлено: 23.12.2022

Інформація для випускників 2022-2023 н.р. рівня вищої освіти "магістр"

спеціальність: 014 Середня освіта, спеціалізація 014.11 Фізична культура (денна та заочна форми навчання)

Програма_атестації_ та питання до комплексного іспиту_ 014_Середня_освіта_фізична_культура2022 (2).docx.pdf (435.2 Kb);

спеціальність: 017. Фізична культура і спорт (денна форма навчання)

Програма атестації та питання до комплексного іспиту _017_ Фізична культура і спорт.pdf (384.3 Kb)