Презентації вибіркових дисциплін освітньої програми "Фізична культура і спорт" за першим бакалаврським рівнем

Оновлено: 11.05.2021

Інструкція для вибору вибіркової компоненти.pdf (477.5 Kb)

Інструкція для експертів освітньої компоненти.pdf (491.8 Kb)

Вибіркові компоненти професійного циклу на 2021-2022 н.р.

2 курс. 3 семестр

1. Практикум зі стрітболу.  /  Практикум з силових видів спорту.  /  Практикум зі спортивного туризму.

2 курс. 4 семестр

1. Практикум з футзалу. /  Практикум з оздоровчого та прикладного плавання.  / Практикум з кіберспорту.

3 курс. 5 семестр.

1. Підвищення спортивної майстерності. Плавання.  /  Підвищення спортивної майстерності. Волейбол.

3 курс. 6 семестр.

1. Теорія та методика спортивних двобоїв  /  Кросфіт - теорія, методика, практика.

2. Організація масовоївої спортивно-виховної роботи у дитячих та молодіжних організаціях / Теорія та методика адапативної фізичної культури

3. Організація фізичної культури і фітнес. /  Рекреація у фізичній культурі і спорті.

4 курс. 7 семестр.

1. Підвищення спортивної майстерності. Теніс. /  Спортивні двобої.

2. Фізична реабілітація / Основи лікувального та спортивного масажу.

3. Теорія та методика обраного виду спорта. Циклічні. / Теорія та методика обраного виду спорта. Ациклічні.

4. Технічні засоби фізичної реабілітації / Теоретичні основи інвалідного спорту. 

 

 

 

 

Презентації вибіркових дисциплін "Фізична культура і спорт" за другим магістерським рівнем

Історична довідка кафедри Олімпійського та професійного спорту

Оновлено: 22.02.2022

 

Кафедра олімпійського та професійного спорту створена на факультеті фізичного виховання та спорту 1 вересня 2004 року (наказ № 428−Д від 10.06 2004 року) на базі кафедри Спортивної майстерності. Завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Грабовського Юрія Антоновича.

З 01.09.2011 року відповідно до реорганізації на факультеті фізичного виховання та спорту та згідно наказу № 319-К від 19.09.2011 року кафедру олімпійського та професійного спорту очолив кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Стрикаленко Євгеній Андрійович. 

Основна діяльність кафедри полягає в організації та здійснені освітнього процесу для підготовки фахівців з олімпійського та професійного спорту, тренерів з різних видів спорту, викладачів фізичного виховання.

Кафедра олімпійського та професійного спорту є випусковою для здобувачів спеціальності 017 Фізична культура і спорт, які навчаються для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за освітньо-професійними програмами «Фізична культура і спорт».

Ефективність побудови освітнього процесу пов’язана з відповідністю кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри. Для якісного здійснення освітнього процесу на кафедрі залучені викладачі з науковими ступенями та почесними званнями, а також викладачі з практичним досвідом роботи в спеціалізованих спортивних закладах та мають відповідну спортивну кваліфікацію. Викладання освітніх компонент на кафедрі станом на вересень 2021 року здійснюють: 1 доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; 1 доктор педагогічних наук, професор; 2 кандидати наук з фізичного виховання, з яких 1 за спеціальністю 24.00.01 Олімпійський та професійний спорт та 1 за спеціальністю 24.00.02 Фізична культура різних груп населення та 1 кандидатка педагогічних наук. 

 

Кафедра олімпійського та професійного спорту
Email: