Оновлено: 07.04.2020

Перелік Положень та назв відділів і служб

Положення

посилання 

1

Порядок визнання в Херсонському державному університеті документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=6260f852-48bb-4389-a21e-80c5cea15108

2

Положення про Комісію Херсонського державного університету з визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=39af953e-f864-449b-95b3-749f35fcd7e5

3

Положення про надання навчальним та навчально-методичним виданням рекомендаційного грифу вченої ради Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/?id=77e70556-b0eb-48e6-aee5-7dbc22a3cd84

4

Положення про навчально-методичний відділ Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=90d12371-0106-4485-9f21-c7b6090547e3

5

Внутрішня система забезпечення якості освіти

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx

6

Положення про організацію самостійної роботи студентів у Херсонському державному університеті

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=8c7efc72-d20c-4bfc-82e9-8bd99d5106f9

7

Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=3555a064-e02f-48c4-ac8d-888df5658a0e

8

Положення яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у Херсонському державному університеті університету

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx

9

Положення про науково-методичну раду Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=acca9f76-ed47-4257-8e61-370d25f03bab

10

Положення про порядок призначення іменних стипендій студентам Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=ec9cdaba-3f08-466b-9bea-6ee05acd7e62

11

Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному університеті

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=cbb11a83-5d6f-4cce-bca0-a3c98763b6c2

12

Положення про академічну мобільність студентів Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=f98dc006-edc0-4abf-9a42-1bce021727af

13

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=f027f4de-13e2-4eeb-bffa-af3e97eb8875

14

Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній системі організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=c0bafadd-d390-4c9b-9709-60beca7063d2

15

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=fb4f317f-bb16-47b3-af74-f6a02871c19e

16

Положення про навчальний відділ Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=01027d41-24f1-483e-b594-6555ea0741be

17

Положення про проведення практики студентів Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=67b3b151-a643-481e-b276-b6d47f5a4b85

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ/DMethodicsPractice.aspx

18

Положення про відділ з питань інтелектуальної власності Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=19850ad6-2d06-4680-95f8-8eb00bb2b75c

19

Положення про відділ по роботі з обдарованою молоддю

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=14ab6dad-5b15-4244-b704-91ab8e0a29f9

20

Положення пропідвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Херсонського державного університету та про приймання на підвищення кваліфікації  науково-педагогічних і педагогічних працівників з інших закладів освіти

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=27ac11ed-80cc-4579-92b9-68131b74e0ec

21

Положення про наукові об’єднання студентів Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=a2a110c4-e2d1-44b7-89d3-c74808e237c8

22

Порядок проходження атестації (для здобувачів вищої освіти з АР Крим)

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=028a3f2b-4e31-495e-958e-062e44d0388e

 http://www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee/ECenterCrimeaUa.aspx 

23

Порядоквиявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освітиХерсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=cca81ed4-7b0e-4de3-9553-9409f56d6223

24

Положенняпро Комісію з питань академічної доброчесності Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=d90b9d6e-8f07-421e-9bc7-c9e9509eff4e

25

Стратегічний план розвитку херсонського державного університету на 2018-2023 рр.

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=044da332-bc52-469c-883f-6050004f5e69

26

Колективний договірміж ректором та профкомом профспілкової організації співробітників

Херсонського державного університетуна 2016 – 2020 роки

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=9a19ad8d-89f2-4a8f-9d58-cd4c6e1c9b2d

27

Статут ХДУ

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=193461f3-6312-43b8-b643-bacac677f844

28

Положенняпро відділ забезпечення якості освітиХерсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashxid=ececf3ee-4603-45cd-b072-a365d63a1444

29

Порядоквиявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освітиХерсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=64be24c5-4b56-4424-9aa7-0810c645e3b5

30

Порядокопитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесуу Херсонському державному університеті 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=a41899b4-5fe7-4c3b-b780-0e1faa512595

31

Матеріали для обговорення на сторінці навчально-методичного відділ

Проєкт Положення про ОП

Проєкт визнання неформальної освіти

Проєкт Порядку обрання фахових вибіркових дисциплін

Проєкт силабусу

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/Discussion.aspx

32

Положенняпро відділ з питань інтелектуальної власності Херсонського державного університету

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=19850ad6-2d06-4680-95f8-8eb00bb2b75c

33

Наукова бібліотека ХДУ

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library.aspx

34

Гуманітарний відділ

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DOrganizWorkStudent.aspx

35

СОТ «Буревісник»

http://www.kspu.edu/About/burevisnik.aspx

36

Профком студентів та аспірантів

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/PrimaryStudUnion.aspx

37

Приймальна комісія

http://www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee.aspx

38

Вчена рада

http://www.kspu.edu/About/AcademicCouncil.aspx