Наукова робота

Оновлено: 20.03.2020

     Наукова робота на кафедрі зумовлена виконанням науково-дослідної роботи кафедри за темою «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації» (державний реєстраційний номер 0116U005791). Співробітники кафедри спрямовують свою роботу на удосконалення підготовки майбутнього тренера-викладача з виду спорту. До неї відносяться: проблеми відбору спортивно-здібних дітей за допомогою генетичних маркерів засобами дерматогліфіки та серології, проблеми побудови та удосконалення навчально-тренувального процесу в різних видах спорту, проблеми впливу фізичних навантажень на організм спортсмена під час тренувальних занять, проблеми психологічної підготовки спортсменів, шляхи півищення якості підготовки кваліфікованих тренерів. Рішення цих проблем знаходять свою реалізацію в процесі освітньої діяльності, тренувальних занять, під час різних видів практики, спортивних змагань. Результатом наукової роботи є написання курсових, студентських наукових робіт та дисертації на здобуття ступеню доктора філософії PhD, підготовка докладів на наукових конференціях різного рівня.

Пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри є підготовка викладачами публікацій в збірки, що входять до НБД Scopus та WoS, участь у міжнародних конференціях та міжнародному науковому стажуванні. Так за останні два роки викладачами надруковано 4 статті в Scopus, більше 20 статей, що входять до категорії "В". В 2017 році 4 викладачі кафедри пройшли стажування в ЗВО Польщі, зокрема доценти Стрикаленко Є.А., Жосан І.А., Андрєєва Р.І. в Інституті спорту і фізичної культури Вищої школи Економіки м. Бидгощ, доцент Еделєв О.С. в Університеті Кардінала Стефана Вишинського м. Варшава.

Загальна кількість публікацій викладачів кафедри за останні 5 років становить  більш ніж 100 найменувань, з яких значна кількість науково-методичного характеру (навчальні-методичні рекомендації та методичні посібники) та  наукового характеру (статі, тези, наукові доповіді), тощо.

Основні науково-методичні роботи кафедри за останні роки

Результати наукової діяльності викладачів щорічно знаходять відображення в "Звітах кафедри з НДР" з визначенням перспективних планів наукової роботи на наступний рік.

Звіт НДР 2019.doc (285 Kb)

Звіт з науково-дослідної роботи 2017.docx (176.6 Kb)

Одним з напрямків наукової роботи кафедри є покращення наукового потенціалу кафедри. Так в 2019 році доцент кафедри Жосан І.А. отримав вчене звання доцента кафедри олімпійського та професійного спорту, а в 2020 році доцентом  кафедри Еделєв О.С.  подано документи на присвоєння вченого звання доцента. За останні роки два викладачі кафедри вступили до навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеню доктора філософії PhD. Зокрема викладач Гунченко В.В. навчається в аспірантурі Придніпровської державніої академії фізичної культури і спорту, викладач Юдіна Н.А. навчається  в аспірантурі Херсонського державного університету.

Запорукою зростання наукових показників викладачів кафедри є наявність тісних зв'язків з провідними ЗВО України: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, Львівським державним університетом фізичної культури ім. Івана Боберського, Харківської державної академією фізичної культури, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, Чорноморським національним університетом ім. Петра Могили, Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлинського, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім. Володимира Винниченко.

Кафедра також підтримує тісні практичні зв’язки зі спортивними організаціями, школами та позашкільними закладами міста Херсона, Херсонської області, м. Миколаєва, м. Харкова. Серед них: дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки № 5, дитячо-юнацькі спортивні школи №3, №4, №6, спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу «Кристал», Вище училище фізичної культури, ЗОШ № 35, № 52, № 55 № 56, Школа гуманітарної праці м. Херсона, Білозерська ЗОШ № 3, Томінобалкіська ЗОШ Білозерського району, ЗОШ № 48 м. Миколаєва тощо.

У розпорядженні кафедри знаходиться методичний кабінет факультету фізичного виховання та спорту, що займає аудиторії центрального корпусу університету №124 та 123, де мається 38 посадових місць. Книжковий фонд цього кабінету налічує 2818 екземплярів підручників та навчально-методичних посібників та 2850 екземплярів фахової літератури. Періодичні фахові видання (журнали, альманахи, газети тощо) складають 4-х та 3-х річні комплекти.

Робота методичного кабінету кафедри спрямована на самопідготовку і самоосвіту студентів та викладачів, що знаходиться в головному корпусі університету в аудиторії № 322 «а». Книжковий фонд кабінету кафедри налічує 295 екземплярів навчально-методичних видань.

Матеріали з дисциплін, які розроблені викладачами кафедри розміщені на електронних носіях кафедри та на сайтах університету і Херсонському віртуальному університеті.

Науково-методичні кабінети кафедри і факультету мають можливості забезпечити інформаційні потреби студентів та викладачів, надають допомогу в їх самостійній роботі, в підготовці студентів до занять, практик, заліків, екзаменів.