Методичний кабінет факультету

Оновлено: 19.02.2020

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ФАКУЛЬТЕТУ


Факультет постійно дбає про поліпшення умов навчально-методичної та наукової роботи викладачів та студентів факультету. Для цього в січні 2003 року відкрито навчально-методичний кабінет (зав. кабінетом - Будаєва О.М.). Навчально-методичний кабінет є центром навчально-методичної роботи, то за цей період при допомозі адміністрації університету, декана, завідувачів кафедр, викладачів та студентів велась робота по забезпеченню кабінету необхідною літературою та періодичними виданнями ;
- книжковий фонд надходжень систематизується, ставиться на облік, вносяться дані до картотеки;
- у великому залі кабінету оформлено та систематично міняються матеріали до таких інформаційних розділів: "На допомогу студенту-практиканту", про нас пишуть, ми - пишемо", " Публікації наших викладачів".

Діяльність навчально-методичного кабінету як структурної складової університету, факультету, кафедри підпорядкована виконанню основної мети нашої діяльності – забезпеченню умов, необхідних для отримання особою вищої освіти

       Кількість відвідувань складає 4892 особи (зареєструвалися в журналі відвідувачів). Серед них студенти денної, заочної  форм навчання, викладачі факультету та інших факультетів , студенти інших факультетів.

Кабінет поповнився новими надходженнями літератури на 22 примірник. Це менше ніж в минулому році. Загальна кількість літератури в методичному кабінеті 4658 примірників. Різноманітні джерела надходжень: подаровано деканом факультету Глуховим І.Г., кафедрами факультету та окремими викладачами (доц. Шалар О.Г., доц. Голяка С.К., доц. Степанюк С.І.). Надходжень літератури з бібліотеки ХДУ в цьому році  в методичний кабінет не було.

На допомогу студентам та викладачам служили періодичні видання. Виписали журнали професійного спрямування: «Здоров’я та фізична культура», «Фізичне виховання в школах України». Багато викладачів залучали студентів до роботи з періодикою та літературою нашого кабінету при вивченні таких дисциплін: «Педагогіка та психологія фізичного виховання», «Теорія та методика фізичного виховання», «Фізична реабілітація», «Спортивна медицина», «Олімпійський та професійний спорт» і т.д. Студенти виконували практичні завдання використовуючи сценарії, статті, публікації в журналах. Для студентів-практикантів просто необхідні ці журнали для вивчення передового досвіду вчителів України з фізичного виховання, з планами-конспектами, методичними розробками позакласної роботи в школі.

В методичному кабінеті постійно ведеться робота з поповнення та систематизації науково-методичних матеріалів нові методичні надходження. Для користування студентів є програми здобувачів вищої освіти «бакалавр», «магістр». Представлені зразки виконання курсових робіт, дипломних та оформлення звіту, матеріалів педагогічної практики. .

В методичному кабінеті завжди можна звірити  тематику курсових та дипломних робіт. Студенти зі своїми науковими керівниками мають змогу отримати консультацію  та працювати по підбору літератури для виконання дипломних робіт. Є можливість попрацювати з методичними посібниками до написання цих робіт та отримати консультації керівника або завідуючих кафедрами. Деякі студенти працюють в методичному кабінеті з власними ноутбуками. В кабінеті є картотека тематики дипломних робіт за всі минулі роки, є можливість попрацювати безпосередньо зі зразками робіт або взяти її в читальному залі бібліотеки ХДУ. Методична робота проводиться в тісному зв’язку з бібліотекою університету.

В методичному кабінеті зберігаються збірники наукових статей різноманітних конференцій нашого факультету а також Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки, Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського тощо. Ними постійно користуються студенти при підготовці статей . Є зразки написання наукових статей та вимог до їх написання. Розгорнуто куточок науково-дослідної роботи, де можна познайомитися з авторефератами аспірантів, які захищають дисертації по всій Україні. Університетом на цей рік підписані дві газети «Новий день», «Голос України» - це видання Верховної ради України.

Для студентів заочної форми навчання створені постійно діючі папки. Завдання до сесії, тематика контрольних робіт, тематика рефератів, курсових робіт.