Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Оновлено: 25.01.2023

 Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук,

доцент Грабовський Юрій Антонович

Кафедра теорії та методики фізичного виховання створена з перших днів діяльності факультету фізичного виховання та спорту, а саме з квітня 1994 року.

Діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців спеціальностей: 014 Середня освіта (Фізична культура); 017 Фізична культура і спорт; 014 Середня освіта (Фізична культура) (скорочений термін навчання); 017 Фізична культура і спорт (скорочений термін навчання)галузь знань: 01  Освіта / Педагогіка.

Склад кафедри теорії та мтеодики фізичного виховання:

На сьогодні на кафедрі працюють 5 штатних викладачів, 3 внтутрішніх сумісника 1 провідний фахівець заочної форми навчання:

1. Грабовський Юрій Антоновичкандидат педагогічних наук, доцент – завідувач кафедри;

2. Пришва Олесь Борисович - кандидат педагогічних наук, доцент;

3. Городинська Інна Володимирівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка;

4. Коваль Вікторія Юріївна - кандидатка педагогічних наук, доцентка;

5. Степанюк Світлана Іванівна - кандидатка наук з фізичного виховання та спорту;

6. Дубачинський Олег Васильович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

За сумісництвом на кафедрі працюють три особи, з яких:

1. Глухов Іван Геннадійович – декан факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного унверситету, кандидат педагогічних наук, доцент;
2. Балковий Ігор Анатолійович – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання;
3. Руденко Вікторія Сергіївна - викладачка кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Провідний фахівець заочної форми навчання - Балковий Ігор Анатолійович.

Основні напрямки науково-методичної роботи кафедри пов’язані з проблемами підготовки майбутнього вчителя, озброєного педагогічними технологіями фізичного виховання школярів. Це – проблеми впливу фізичних навантажень на розвиток організму людини; проблеми виховання школярів засобами фізичної культури та спорту; проблеми відбору обдарованої молоді.

Кафедра постійно дбає про поліпшення умов навчально-методичної та наукової роботи викладачів та студентів факультету. Для цього з січня 2003 року функціонує навчально-методичний кабінет (зав. кабінету Балковий І.А.), який налічує понад 3800 примірників наукової та методичної літератури (з них більше ніж 200 підготовлено викладачами кафедри),  25 періодичних видань, зразки написання курсових та дипломних робіт, зразки оформлення звітів з педагогічної практики. Значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів, магістрантів та учнів ліцею при Херсонському державному університеті. Останнім часом студенти щорічно приймають участь у всеукраїнських студентських олімпіадах з фізичного виховання та фізичної реабілітації, де займають призові місця. Викладачі кафедри приймають участь і в організації та проведенні науково-практичних  конференцій та семінарів. 

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти проходять навчальна та виробнича практики, керівництво якими здійснюють викладачі кафедри відповідно до укладених угод з закладами освіти міста Херсону та області: Херсонський фаховий спортивний коледж, ЗЗСО №24, №27, №30, №48, №52, №53, № 55, гімназії №3, № 5, № 6, школою гуманітарної праці м. Херсона, Голопристанська загальноосвітня школа № 1 та ін.

Побажання та пропозиції

Модуль пропозицій та побажань

Ваше ім’я: *
Електронна адреса: *
Текст повідомлення: *  
Captcha *

* поля, обов’язкові для заповнення

Навчальні плани, навчальні робочі плани 2020-2021 н.р.

Оновлено: 18.08.2020

Навчальний план ОПП "СО (фізична культура) бакалавр, денна форма навчання

014 НП бакалавр, денна.pdf (1.2 Mb); 

Навчальний план ОПП "СО (фізична культура) магістр, денна форма навчання

014 НП магістр, денна.pdf (836.7 Kb);

Навчальний план ОПП "СО (фізична культура) бакалавр,  заочна форма навчання

НП 014 бакалаври заочна.pdf (1.1 Mb);

Навчальний план ОПП "СО (фізична культура) магістр, заочна форма навчання

НП 014 магістри заочна.pdf (755.6 Kb);

Робочий план ОПП "СО (фізична культура) бакалавр, денна форма навчання

014 робочі плани денна.pdf (2.4 Mb);

Робочий план ОПП "СО (фізична культура) бакалавр, заочна форма навчання

РП 014 заочна.pdf (1.7 Mb)

 

Контакти

Email: