Кадровий склад

Оновлено: 17.09.2021

 

Грабовський Юрій Антонович -  в.о.завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.

Випускник Херсонського державного педагогічного інституту (1978 р., Спеціальність: загально-технічні дисципліни та праця, кваліфікація - вчитель загально-технічних дисциплін).

Кандидат педагогічних наук  зі спеціальності 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. Тема дисертації: "Трудове виховання підлітків у системі туристсько-краєзнавчої діяльності" (1990 р.).

Академік Академії дитячо-юнацького туризму.

 Наукові інтереси: педвгогіка, фізичне виховання та валеологія, спортивний туризм, туристсько-краєзнавча діяльність учнівської молоді.  Автор близько 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

 e-mail

https://orcid.org/0000-0002-1854-5928

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DcQD8pwAAAAJ&hl=uk

 

Пришва Олесь Борисович - засупник завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук , доцент.

Випускник Миколаївського державного педагогічного інституту (1988 р., Спеціальнгість: фізичне виховання, Кваліфікація - вчитель фізичної культури).

Кадидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури. Тема дисертації: "Содержание и методика внеурочных занятий рукопашным боем с юношами-старшеклассниками" (1992р.).

Наукові інтереси: фізичне виховання та валеологія, педагогіка

e-mail 

https://orcid.org/0000-0002-3727-5142

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QxjPKhEAAAAJ&hl=uk


 

Городинська Інна Володимирівна - кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Випускниця Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе (1990 р., Спеціальність - фізичне виховання, Кваліфікація - вчитель фізичної культури).

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія та методика виховання. Тема дисертації: "Фізичне виховання страшокласників ліцеїв та гімназій у позакласній роботі" (2004 р.)

Наукові інтереси: оздоровча фізична культура, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, управвління фізичною культурою та спортом, менеджмент та маркетинг у фізичній культурі та спорті. Автор близько 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

 e-mail

https://orcid.org/0000-0002-2111-9161

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SHoehv4AAAAJ&hl=uk

 

 Кольцова Ольга Сергіївна – керівник практик факультету, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Випускниця Херсонського держаного університету ( 2004 р., Спеціальність: 8.010201 ПМСО. Фізична культура, Кваліфікація - викладач фізичної культури; вчитель валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи). 

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія і методика виховання.Тема дисертації: "Моральне виховання учнів 6-8-х класів в умовах оздоровчого табору" (2014 р.).

 Наукові інтереси: фізичне виховання та валеологія, історія фізичної культури, олімпійська освіта.

e-mail 

https://orcid.org/0000-0002-4817-7812

https://scholar.google.com.ua/citations?user=z4ccg84AAAAJ&hl=uk

  Коваль Вікторія Юріївна - помічник декана з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, Голова профкому викладачів та співробітників ХДУ, кандидатка педагогічних наук, доцентка

Випускниця Херсонського держаного університету ( 2005 р., Спеціальність: 8.010201 ПМСО. Фізична культура, Кваліфікація - викладач фізичної культури; вчитель валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи). 

Кандидат наук зі спеціальності: 13.00.07 теорія і методика виховання. Тема дисертації: "Виховання культури міжособистісних відносин студентів університету у позааудиторній діяльності" (2014 р.).

 Наукові інтереси: фізичне виховання та валеологія, педагогіка

e-mail 

https://orcid.org/0000-0003-0550-8631

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UMju0tkAAAAJ&hl=uk

Степанюк Світлана Іванівна - кандидатка наук з фізичного виховання та спорту, доцентка


 

Хохлова Марина Олександрівна - фахівчиня 1 категорії кафери теорії та методики фізичного виховання

e-mail 

 

За сумісництвом

Глухов Іван Геннадійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

Випускник факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету (магістр фізичного виховання, 2007 р.) і Одеської національної юридичної академії Інституту підготовки професійних суддів, магістр права, 2009 р.

У 2011 році закінчив аспірантуру кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету за спеціальністю: 13.00.04 теорія і методики професійної освіти.

Член Ради молодих вчених університету. Президент Херсонської обласної федерації спортивно-масового плавання.

Наукові інтереси: фізичне виховання та валеологія, екологічне виховання, плавання. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

 e-mail 

https://orcid.org/0000-0003-4226-5253

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rnMtBdIAAAAJ  

  Руденко Вікторія Сергіївна - викладачка

Випускниця факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету (2007 р.)

Наукові інтереси: фізичне виховання та валеологія, фізична культура різних груп населення, фізична культура і спорт. Автор близько 20 наукових та навчально-методичних публікацій.

 e-mail

https://orcid.org/0000-0002-4641-575X

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EJ3of0MAAAAJ&hl=uk

 

Балковий Ігор Анатолійович - викладач

Випускник факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету (2016 р.)

Наукові інтереси: фізичне виховання та валеологія

e-mail 

https://orcid.org/0000-0002-0604-4675 

           Лаборанти:

  • Балковий Ігор Анатолійович - страший лаборант
  • Руденко Вікторія Сергіївна - лаборант