Наукова робота, конференції

Оновлено: 14.04.2020

Матеріали XIII Всеукраїнськоїх науково-практичної конференції пам'яті доктора педагогічних нук, професора Олександра Сергійовича Куца "Актуальні проблеми юнацького спорту"  27 вересня 2018, ХЕРСОН New Zbirkа.pdf (5.1 Mb)

Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми юнацького спорту" 26-27 вересня 2017,  ХЕРСОН Zbirka_tez.PDF (1.8 Mb)

 

 

Матеріали

ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Актуальні проблеми юнацького спорту

23 вересня 2016,  ХЕРСОН 

 

УДК 76.062/796.077.575.7

ББК 75.7

А – 43

 Актуальні проблеми юнацького спорту: Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 вересня 2016 року) [Електронний ресурс]. – Херсон, 2016. – 147с. – Режим доступу: http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysicalEduSport/ChairTheoryMethodsPhysicalEdu/Conference.aspx

 Збірник наукових матеріалів висвітлює сучасний стан досліджень у сфері юнацького спорту: організація спортивного відбору і прогнозування розвитку здібностей юних спортсменів; управління і моделювання в процесі підготовки спортсменів. Розглядаються різноманітні аспекти проблем юнацького спорту: гуманітарні, педагогічні, психологічні та медико-біологічні.

Розрахований на широке коло науковців, працівників вищої і середньої ланок освіти, студентів і тих, кому не байдужі проблеми розвитку юнацького спорту.

 Матеріали статей надруковані за поданням авторів із збереженням змісту та стилю викладу. Редакційна колегія не несе відповідальність за достовірність та якість викладеного матеріалу.

 

Відповідальний редактор:

Грабовський Ю.А. – доцент, кандидат педагогічних наук

 Редакційна колегія:     

Куц О.С. – професор, доктор педагогічних наук

Смульський В.Л. - професор, доктор педагогічних наук

Кедровський Б. – професор, кандидат технічних наук

Возний С.С. – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Маляренко І.В. – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Стрикаленко Є.А. – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

 

                                                                                                                         Друкується за рішенням вченої ради Херсонського державного університету

                                                                                                                         Протокол № 4 від 31.10.2016

 


ЗМІСТ

Титульний аркуш Tituln.PDF (307.3 Kb)

Зміст  Zmist_zb.PDF (385.3 Kb)

 

СЕКЦІЯ 1. СПОРТИВНИЙ ВІДБІР І ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

 Керівник: доцент Маляренко І.В.

Секретар: доцент  Кольцова О.С.

 

Гацоева Лілія, Штура Даря, Сисоєва Лоліта. Початковий спортивний відбір у жіночому баскетболі  Gatsoeva.PDF (590.4 Kb) 

 Чичкан Оксана, Шутка Галина, Голод Роман. Порівняння систем відбору спортсменів до юнацької збірної в Україні та Польщі у веслуванні на байдарках та каное  Chychkan.PDF (326.5 Kb) 

 

 Секція 2. УПРАВЛІННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

Керівник: доцент Стрикаленко Є.А

Секретар: викладач Сінчук А.В.

 

Балковий Ігор, Кедровський Борис. Сучасний стан та перспективи розвитку фізичного виховання серед студентської молоді  Balkovyi.pdf (479.9 Kb) 

Балушка Людмила, Флуд Олександр, Мороз Тарас, Домінюк Михайло. Використання засобів спортивної боротьби у навчальному процесі учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою  Balushka.pdf (432.5 Kb) 

Городинська Інна, Городинський Владислав Городинський Андрій. Теоретичні основи  біомеханіки ударних рухів в тенісі  Horodynska.pdf (437.2 Kb) 

Денещук Тарас, Третьяков Олександр. Особливості техніко-тактичних дій розігруючих гравців в баскетболі  Deneshchuk.PDF (547.2 Kb)

Лышевская Валентина, Шаповал С. Координационные способности (зарубежные технологии)   Lyshevska.pdf (474 Kb)

Меньшикова Наталія, Андрєєва Реґіна. Значення та особливості розвитку спритності у підготовці волейболісток   Menshykova.pdf (693.4 Kb)

Олексюк Ганна, Андрєєва Реґіна. Рівень координаційних здібностей учнів середнього шкільного віку  Oleksiuk.pdf (345.1 Kb)

Руденко Вікторія. Технічна і фізична підготовка початківців волейболістів  Rudenko.PDF (434.5 Kb) 

Савченко Микола, Гетманська Ольга. Особливості змагальної діяльності гімнастів  Savchenko.pdf (441.1 Kb) 

Сапельняк Олександр, Стрикаленко Євгеній. Показники фізичної підготовленості гравців футбольної команди «Мир»  Sapelniak.pdf (351.2 Kb) 

Сергєєва Анастасія, Стрикаленко Євгеній. Використання crossfit в фізичній підготовці баскетболістів  Serhieieva.pdf (427.5 Kb)

Степанюк Світлана, Захаров Андрій, Ткачук Віра. Аналіз кваліфікаційного рівня веслярів Херсонщини  Stepaniuk.PDF (645 Kb) 

Строган Дар’я, Стрикаленко Євгеній. Оптимізація фізичної підготовки жінок за допомогою пружинячих черевиків «Kangoo Jumps»  Strohan.pdf (591.3 Kb) 

Червоношапка Марина, Гнип Ігор, Костовський Микола, Котов Сергій. Швидкісно-силові показники ударних прийомів та фактори, що на них впливають у спортивних єдиноборствах  Chervonoshapka.pdf (333.9 Kb) 

Чичкан Оксана, Музика Богдан, Кмицяк Микола, Голод Роман. Індивідуалізація тренувального процесу у веслуванні на байдарках та каное  Chychkan.PDF (339 Kb) 

Широкорадюк Юлія, Коваль Вікторія. Витривалість як основна фізична якість юних спортсменів, які спеціалізуються із спортивної ходьби  Shyrokoradiuk.pdf (427.1 Kb) 

 

СЕКЦІЯ 3. ГУМАНІТАРНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

Керівник: доцент Шалар О.Г.

Секретар: викладач Барановська Ю.В.

 

Барановська Юлія, Сінчук Анастасія. Шляхи підвищення фізичної підготовленості юних спортсменок у пляжному гандболі  Baranovska.pdf (399.6 Kb) 

Еделев Олександр, Решотка Виталій, Шалар Олег.Методичні аспекти навчання техніки нападаючого удару в волейболі студентів-першокурсників  Edelev.pdf (440.5 Kb) 

Кільніцкий Олександр, Грабовський Юрій, Зажерило Роман. Динаміка розвитку спортивного туризму на Херсонщині у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття  Grabovskyi.pdf (554.9 Kb) 

Кольцова Ольга. Режим дня школяра, як складова здорового способу життя  Koltsova.pdf (423.7 Kb) 

Кострікова Катерина Роль олімпійської освіти у вихованні молоді  Kostrikova.pdf (349 Kb) 

Мехтиев Бахруз, Степанюк Светлана. Историко-социальные аспекты развития дзюдо в Азербайджане  Mehtiev.pdf (430.4 Kb) 

Ображей Ольга, Маляренко Ірина. Характеристика форм занять плаванням у дитячому оздоровчому таборі  Obragei.pdf (428 Kb) 

Степанюк Світлана, Тонконог Едуард, Горбаненко Лариса. Організація спортивно-масової роботи в НВК №48  Stepanuk.PDF (442.7 Kb) 

Христофорова Валерія, Гунченко Валерій. Домінуючі мотиви юних спортсменів при обранні спортивної спеціалізації  Hristoforova.PDF (460.8 Kb) 

Юськив Сергей, Юськив Екатерина. Волейбол как фактор гармоничного сочетания умственного и физического развития студентов  Yuskyv.PDF (653.9 Kb) 

  

СЕКЦІЯ 4. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

 Керівник: доцент Возний С.С.

Секретар: доцент Голяка С.К.

 

Голяка Сергій, Мельничук Ольга, Обозна Вікторія, Разуменко Ольга. Швидкісно-силова  підготовленість  учнів 13-14 років з різним рівнем фізичного розвитку  Holiaka.pdf (360.9 Kb) 

Григор’єв Валерій. Оптимізація психофізичного стану студентів в компоненті модернізації фізичного виховання   Grigorev.pdf (613.6 Kb) 

Гузар Віктор, Шалар Олег, Шорик Євген. Особливості психоемоційної сфери спортсменів-стрільців  Guzar.pdf (351 Kb) 

Жосан Ігор, Попович Тетяна, Шалар Олег. Взаємозв’язок властивостей особистості та фізичного розвитку гандболісток  Zhosan.pdf (329.5 Kb) 

Іваночко Оксана, Хохла Алла, Киван-Мультан Наталія. Структура занять для студенток, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи  Ivanochko.pdf (594 Kb)

Кільніцький Олександр, Маляренко Ірина. Спонукання до занять спортивним туризмом юних спортсменів  Kilnickiy.pdf (424.6 Kb) 

Ромаскевич Юрій, Возний Сергій. Малі структурні аномалії серця у юних спортсменів  Romaskevicz.PDF (255.3 Kb)

Старіков Володимир, Годлевський Петро, Ковальський Володимир. Профілактика венозної недостатності студенток ВНЗ  Starikov.PDF (408.7 Kb) 

Тарасова Ольга, Голяка Сергій. Застосування засобів гімнастики йоги під час опущення органів черевної порожнини Tarasova.PDF (602.6 Kb) 

Хоменко Владислав, Шалар Олег, Рогачов Юрій, Бережков Іван, Молявко Олексій. Оцінка фізичного здоров’я херсонських підлітків  Homenko.PDF (452 Kb)

Обласне відділення Олімпійської Академії України

Оновлено: 23.02.2015

Обласне відділення Олімпійської Академії України – серед кращих в державі 

29 січня 2015 року в залі засідань Національного університету фізичного виховання та спорту України відбулася чергова XVI сесія Олімпійської Академії України (ОАУ). 

Херсонщину на цій сесії представляли: керівник обласного відділення, професор Борис Кедровський та доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Ольга Кольцова. 

Під час засідання було розглянуто й затверджено звіт Олімпійської Академії України за 2014 рік, а також обговорено питання співпраці НОК України та ОАУ (доповідач член Виконкому НОК України Ганна Сорокіна), олімпійської освіти в школах України (доповідач директор ОАУ Валентина Єрмолова), міжнародної діяльності ОАУ (доповідач учений секретар ОАУ Лариса Доценко), діяльності регіональних відділень тощо. 

В ухваленому рішенні про діяльність Олімпійської Академії України за 2014 рік відзначено ефективну роботу Дніпропетровського, Львівського, Сумського, Тернопільського, Харківського, Херсонського, Чернівецького обласних відділень та їх керівників. 

Серед основних перспективних напрямів роботи в регіонах окреслено завдання зі створення музеїв та кабінетів історії олімпійського руху у навчальних закладах, залученню школярів до науково-дослідної роботи з історії та сьогодення олімпійського руху, залученню загальноосвітніх закладів до Всеукраїнської мережі шкіл олімпійської освіти, активізації пропагандистської роботи серед дітей та молоді напередодні перших Європейських Ігор та ін.

 

Конференції

Оновлено: 07.11.2019

XII Всеукарїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми юнацького спорту"  Інформаціон лист 16.doc (62 Kb) 

XII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми юнацького спорту" Інформаціон лист 2017.doc (92 Kb)

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція пам'яті доктора педагогічних- наук, професора Олександра Сергійовича Куца "Актуальні проблеми юнацького спорту" Інформаціон лист 2018.doc (63 Kb)